Ninh Sơn: Tổng kết 5 năm phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014-2019

* Ngày 14-6, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Ninh Sơn tổ chức tổng kết 5 năm phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014-2019.

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội trong toàn huyện đã tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh ở địa phương. Có 49/50 tổ chức Hội đạt trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt, hội viên mạnh dạn chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đoàn kết giúp nhau làm kinh tế, qua đó, nhiều hội viên đã vươn lên trở thành hộ giàu, hộ khá và giảm nghèo bền vững.

Ảnh: K.Phụng

Trong thời gian tời, Hội CCB huyện tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương; phấn đấu trên 98% cơ sở hội đạt trong sạch, vững mạnh; 97% gia đình hội viên văn hóa; 98% trở lên hội viên “CCB gương mẫu”…