Phước Hải: Nỗ lực đạt chuẩn nông thôn mới

Đến xã Phước Hải (Ninh Phước) hôm nay, dễ nhận thấy bộ mặt nông thôn mới (NTM) có nhiều khởi sắc, kết cấu hạ tầng được chú trọng đầu tư, đường làng, ngõ xóm khang trang, sạch đẹp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống.

Xã Phước Hải có 3.315 hộ/15.000 nhân khẩu, phân bố ở 4 thôn, cuộc sống của bà con chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Đồng chí Huỳnh Thanh Huy Thái, Phó Chủ tịch UBND xã, cho biết: Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, những năm qua xã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về xây dựng NTM. Qua đó, giúp nhân dân hiểu được vai trò chủ thể của mình, từ đó tích cực tham gia thực hiện chương trình.

Xã xác định sản xuất nông nghiệp là hướng phát triển kinh tế chủ đạo, nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, tạo tiềm lực để xây dựng NTM, tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước để đầu tư phát triển hệ thống điện thắp sáng, kiên cố hóa kênh mương, phục vụ nhu cầu sản xuất của người dân; vận động nhân dân tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế ở từng thôn. Thực hiện nhiều mô hình sản xuất hiệu quả kinh tế cao, như: Mô hình “1 phải, 5 giảm” trên cây lúa, tưới nước tiết kiệm với diện tích trên 30 ha rau màu, nuôi dông trên cát, trồng rau an toàn trên 60 ha, chăn nuôi bò vỗ béo và sinh sản đem lại nguồn thu nhập ổn định cho các nông hộ. Nhờ đó, tính đến nay thu nhập bình quân đầu người của xã Phước Hải đạt 31 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 4,52%.

Nông dân xã Phước Hải (Ninh Phước) áp dụng mô hình tưới nước tiết kiệm
trong sản xuất rau an toàn, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Bên cạnh đó, xã chú trọng huy động mọi nguồn lực xây dựng các công trình thiết yếu phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân, nên tạo được sự đồng thuận cao, người dân tích cực hiến đất, đóng góp kinh phí thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM. Tính đến nay, toàn xã đã huy động được trên 2 tỷ đồng từ nguồn đóng góp của nhân dân để bê tông tuyến đường liên xã 10 km; cứng hóa các tuyến đường nội thôn 11,79 km, đường nội đồng trên 13 km. Lắp đặt hệ thống chiếu sáng trên các tuyến đường với chiều dài 4,5 km, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương. Vận động nhân dân hiến 10.000 m2 đất để thi công mở rộng các công trình giao thông nội thôn, nội đồng. Đến nay, 100% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia; trên 98% hộ dân sử dụng nước sạch hợp vệ sinh.

Với quyết tâm của chính quyền địa phương và sự đồng thuận cao của nhân dân, đến nay xã đã đạt 16/19 tiêu chí NTM. Để hoàn thành các tiêu chí còn lại trong năm nay (thu nhập, hình thức tổ chức sản xuất, hệ thống chính trị), xã xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện. Theo đó, đối với tiêu chí thu nhập và tiêu chí hình thức tổ chức sản xuất, hiện nay xã đang tập trung lồng ghép các nguồn vốn để xây dựng các mô hình sản xuất, hỗ trợ cho người dân, như: Mô hình trồng măng tây xanh, mô hình “Nuôi bò vỗ béo và bò sinh sản”, mô hình “Nuôi dông trên cát”, nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Cùng với đó, triển khai thực hiện mô hình cánh đồng lớn sản xuất lúa với diện tích 50 ha; vận động người dân từng bước chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao. Đồng thời, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn; củng cố và thành lập mới các tổ hợp tác, hợp tác xã nhằm liên kết trong sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người dân; phối hợp với ngành chức năng mở các lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho người dân. Đối với tiêu chí hệ thống chính trị, xã có kế hoạch cử các cán bộ đi đào tạo các lớp nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, phấn đấu hoàn thành vào cuối năm nay.

Với những nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và toàn thể cán bộ, nhân dân, tin rằng xã Phước Hải sẽ sớm đạt chuẩn NTM.