Ninh Phước: Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Huyện ủy Ninh Phước vừa tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cánh Hồ Chí Minh.

Trong 3 năm qua, Huyện ủy Ninh Phước đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triên khai thực hiện nghiêm túc việc tổ chức quán triệt, tuyên truyền nội dung Chỉ thị 05-CT/TW đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đã mang lại một số kết quả tích cực.

Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Ảnh: T.Mạnh

Các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể đã đưa nôi dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cánh Hồ Chí Minh vào sinh hoạt của chi bộ, cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng. Từ đó, đã tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần quan trọng thực hiện phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh tại địa phương.

Nhân dịp này, UBND huyện Ninh Phước đã tặng giấy khen cho 6 tập thể, 10 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.