Ninh Hải: Tổng kết 5 năm phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”

Ngày 11-6, Hội CCB huyện Ninh Hải tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014-2019 và đề ra nhiệm vụ, giải pháp thi đua giai đoạn 2019 – 2024.

Trong 5 năm qua, Hội CCB huyện Ninh Hải phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, đẩy mạnh phong trào thì đua yêu nước gắn với phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”, triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu thi đua của Hội; chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên. Từ nguồn vốn vay hơn 53 tỷ đồng nhiều hộ gia đình hội viên, đã xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả, qua đó đã góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới và hạn chế tín dụng đen trên địa bàn. Trong 5 năm qua, Hội đã xoá được 6 hộ nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,3%. Hội cũng đã tích cực tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, hằng năm có 98% hội viên gương mẫu và gia đình CCB đạt “Gia đình văn hoá”…

Lãnh đạo Huyện ủy Ninh Hải tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích
xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014 – 2019. Ảnh: TP

Trong thời gian tới, Hội CCB huyện Ninh Hải tiếp tục phát huy có hiệu quả phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”: Tập trung giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Vận động hội viên tích cực tham gia các hoạt động xã hội, các phong trào do địa phương phát động. Phấn đấu 100% cơ sở Hội đạt trong sạch, vững mạnh; 98% trở lên gia đình CCB đạt “Gia đình văn hoá”; xây dựng quỹ Hội đạt 160.000/người/năm; huy động vốn nội bộ đạt 600.000 đồng/người/năm…

Nhân dịp này, UBND huyện Ninh Hải đã tặng giấy khen cho 7 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014 – 2019; Hội CCB huyện Ninh Hải cũng đã tặng giấy khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc.