Triển khai Tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường đợt 2

Để phòng, chống hiệu quả dịch bệnh động vật trên cạn, đặc biệt là ngăn chặn kịp thời bệnh dịch tả lợn châu Phi có nguy cơ xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh, ngày 7-6, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường đợt 2 năm 2019 trên địa bàn các huyện, thành phố.

Theo đó, Tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng thực hiện đồng bộ trên toàn tỉnh, bắt đầu từ ngày 16-6 đến 9-7-2019. UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động các chủ trang trại, hộ gia đình chăn nuôi, cơ sở ấp, giết mổ gia súc, gia cầm… thực hiện vệ sinh môi trường như: phát quang cây cỏ, khơi thông cống rãnh khu vực nuôi; dọn vệ sinh sạch sẽ, thu gom phân, rác các khu vực nuôi, nhốt gia súc, gia cầm, nơi buôn bán. Các địa phương thành lập đội phun hóa chất tiêu độc, khử trùng tập trung tại khu vực chăn nuôi hộ gia đình, nơi công cộng, đường làng, ngõ xóm mỗi tuần một lần; các chợ buôn bán gia súc và gia cầm sau mỗi buổi chợ; các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm được vệ sinh, tiêu độc, khử trùng sau mỗi ca sản xuất; phương tiện, dụng cụ vận chuyển động vật, sản phẩm động vật được vệ sinh, tiêu độc khử trùng trước khi ra khỏi cơ sở giết mổ, khi vào, ra khỏi chợ…