Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi tại các địa phương

Ngày 10-6, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi tại các địa phương.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến kiểm tra Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm Đức Hòa (Tp.Phan Rang-Tháp Chàm); Trạm Kiểm dịch động vật Thuận Bắc và hộ chăn nuôi heo Nguyễn Thị Minh, xã Công Hải (Thuận Bắc); chốt kiểm dịch xã Phước Thành (Bác Ái).

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tại Trạm Kiểm dịch động vật Thuận Bắc.

Sau khi nghe lãnh đạo các ngành và các địa phương báo cáo tình hình về công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và địa phương chủ động xây dựng phương án ứng phó nhanh với các tình huống có thể xảy ra, nhằm ngăn chặn kịp thời sự lây lan của dịch bệnh. Tập trung tiêu độc khử trùng môi trường tại các hộ chăn nuôi, chốt trạm và cơ sở giết mổ gia súc; phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương với sở, ngành để huy động nguồn lực cho công tác phòng dịch. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch tại các trạm, chốt kiểm dịch động vật, cơ sở, đầu mối giết mổ; đồng thời, thường xuyên tuyên truyền nâng cao ý thức của hộ chăn nuôi chấp hành các quy định của pháp luật về vệ sinh thú y.