Khai giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khoá 58

Ngày 10-6, Trường Chính trị tỉnh tổ chức lễ khai giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính hệ không tập trung khoá 58.

Tham gia lớp học có 77 giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn tỉnh. Qua khoá học nhằm giúp các học viên nâng cao phương pháp tư duy lý luận, bản lĩnh chính trị, khả năng lãnh đạo, quản lý để giải quyết tốt những vấn đề đặt ra trong thực tiễn công tác tại đơn vị, địa phương mình công tác.

 Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính hệ không tập trung khoá 58.