Lớp bồi dưỡng kiến thức về văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình năm 2019

Ngày 10-6, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức cơ bản về văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình năm 2019 cho hơn 90 cán bộ làm công tác văn hoá thuộc các cơ quan, đơn vị, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Việc tổ chức lớp bồi dưỡng nhằm cập nhật, bổ sung, nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn hoá, du lịch trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ trao đổi kinh nghiệm, tăng cường sự phối hợp, liên kết chặt chẽ trong công tác quản lý, tổ chức các hoạt động góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng chuyên môn của ngành. Lớp học sẽ mang lại nhiều kiến thức cũng như kỹ năng cơ bản cho các học viên để vận dụng vào thực tế trong quá trình tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo thực thi nhiệm vụ trong công tác quản lý nhà nước về văn hoá, du lịch ở địa phương.

Các đại biểu tham dự lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức về văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình năm 2019.