Đảm bảo Kỳ thi THPT quốc gia 2019 diễn ra nghiêm túc, khách quan, an toàn

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa có Công văn số 3970-CV/TU gửi Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp tục triển khai tốt công tác chuẩn bị để Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 đạt kết qua cao.

Qua theo dõi công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thì THPT quốc gia năm 2019 trên địa bàn tỉnh; nhìn chung đến nay, UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cùng các sở, ngành liên quan đã chủ động triển khai thực hiện theo đúng các nội dung chỉ đạo, huớng dẫn của Bộ GD&ĐT. Tuy nhiên do kỳ thi năm 2019 có một số điểm mới liên quan đến điều chỉnh kỹ thuật trong quy trình tổ chức thi, rất cần được chuẩn bị chu đáo, cụ thể và phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong quá trình tổ chức thực hiện. Để đảm bảo tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia 2019 trên địa bàn tỉnh diễn ra nghiêm túc, khách quan, an toàn; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở GD&ĐT, các sở, ngành, địa phương có liên quan thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác “tuyên truyền, phổ biến Quy chế thi và tuyển sinh theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, nhất là các quy định mới trong tổ chức Kỳ thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT đề cao thành viên Ban chỉ đạo, thành viên Hội đồng thi; các thí sinh và gia đình thí sinh nắm vững và chuẩn bị tốt nhất. Ngoài phương thức tuyên truyền trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận, cần mở rộng các hình thức khác để nâng cao hiệu qủa tuyên truyền, đạt mục đích, yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết để triển khai tổ chức tốt cụm thi, bố trí hợp lý và đảm bảo an toàn, thuận tiện cho thí sinh, cán bộ coi thi; đồng thời phải có phương án dự phòng để chủ động các tình huống có thể xảy ra. Rà soát lại tất cả công việc triển khai thực hiện trong thời gian tới; làm việc cụ thể với các ngành, địa phương liên quan để phối hợp làm tốt công tác tổ chức kỳ thi chú ý công tác bảo đảm an toàn giao thông, huy động tình nguyện viên hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh, đảm bảo an toàn về cung cấp điện, nước ổn định tại tất cả các điểm thi trong những ngày tổ chức kỳ thi.

Ưu tiên đẩy nhanh khâu thẩm định, bố trí kinh phí tổ chức kỳ thi đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định và yêu cầu của Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện các khâu tổ chức kỳ thi; thực hiện nghiêm túc việc lựa chọn, phân công cán bộ tham gia tổ chức thi theo đúng quy định của Quy chế, đảm bảo có đội ngũ cán bộ tham gia Hội đồng thi có đủ năng lực và có ý thức trách nhiệm cao tham gia kỳ thi. Tổ chức tốt công tác tập huấn về nghiệp vụ tổ chức thi cũng như kỹ năng phòng chống, phát hiện gian lận, nhất là gian lận sử dụng công nghệ cao.

Thường xuyên theo dõi tình hình chuẩn bị và tổ chức kỳ thi; triển khai các kênh nắm bắt dư luận xã hội liên quan đến kỳ thi; kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo hoặc chủ động phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xử lý truyền thông đối với nhưng vấn đề nổi lên. Kết thúc kỳ thi, tổng hợp báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Ngay sau Công văn chỉ đạo của Tỉnh ủy, ngày 4-6, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2328/UBND-VXNV giao Sở GD&ĐT - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo các kỳ thi cấp tỉnh năm 2019, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, các thành viên ban chỉ đạo kỳ thi và UBND các huyện, thành phố tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Công văn số 3970-CV/TU.