Bàn giao 15 hệ thống trạm đo mực nước tự động

Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành nước tỉnh vừa bàn giao hệ thống 15 trạm đo mực nước tự động hỗ trợ quản lý tổng hợp hệ thống sông và hồ chứa cho Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi.

Hệ thống trạm đo mực nước tự động được xây dựng tại 15 vị trí, bao gồm: Hồ Lanh Ra, Bàu Zôn, Tân Giang, Sông Biêu, Núi Một, Trà Co, Cho Mo, Phước Trung, Thành Sơn, Bà Râu, Nước Ngọt và Đập Nha Trinh, đập Lâm Cấm, đập Sông Pha, đập Tân Mỹ. Cả 15 trạm đều được sử dụng công nghệ đo mực nước không tiếp xúc. Tùy theo đặc thù của từng vị trí lắp đặt các máy đo theo nguyên lý: Siêu âm, radas, lidas; thiết bị máy đo mực nước đã được Trung tâm Quan trắc – Tổng cục Khí tượng thủy văn kiểm định.

Được biết, các hệ thống trạm đo nước trên nằm trong khuôn khổ của Nghiên cứu: “Nâng cao năng lực vận hành đồng bộ hệ thống sông và hồ chứa, mua sắm thiết bị hỗ trợ” (PIM 2.5), thuộc Dự án Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ với Biến đổi khí hậu tại Ninh Thuận do Chính phủ Bỉ viện trợ.