Phát huy hiệu quả Ngày chính trị và văn hóa tinh thần

Theo hướng dẫn của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, hàng tháng các đơn vị trong toàn quân có một “Ngày chính trị và văn hóa tinh thần” (NCTVH&TT). Thời gian qua, NCTVH&TT được các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh duy trì nghiêm túc, triển khai toàn diện với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng.

Theo kế hoạch của Bộ CHQS tỉnh, NCTVH&TT được sắp xếp vào thứ Sáu tuần cuối tháng. Thiếu tá Nguyễn Chí Thanh, Trưởng ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Thực hiện NCTVH&TT nhằm phát huy dân chủ của cán bộ, chiến sĩ trong toàn LLVT tỉnh, là dịp để cấp trên tiếp xúc, đối thoại với cấp dưới, cán bộ gặp gỡ, tâm tình cùng chiến sĩ, qua đó kịp thời định hướng tư tưởng, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bộ đội. Trong sinh hoạt NCTVH&TT cấp trên trực tiếp giải đáp những vấn đề nảy sinh, vướng mắc của cán bộ, chiến sĩ trên tất cả các lĩnh vực: Chính trị - xã hội, quân sự, công tác hậu cần, kỹ thuật; giải đáp những chế độ, chính sách; giải quyết vấn đề đoàn kết trên dưới, đoàn kết nội bộ; phổ biến các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, quy định của Quân đội, tình hình địa phương...”

Bộ CHQS tỉnh sinh hoạt đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sĩ Cơ quan quân sự huyện Ninh Phước.

Các đơn vị LLVT tỉnh thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức thực hiện NCTVH&TT phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị. NCTVH&TT tháng 5-2019, Trung đoàn BBĐP 896 sinh hoạt đối thoại cùng đại đội huấn luyện chiến sĩ mới để giải quyết mọi vấn đề trước lúc tổ chức Lễ tuyên thệ; giải đáp mọi thắc mắc, định hướng tư tưởng, chuẩn bị tâm lý để chiến sĩ mới kết thúc khóa huấn luyện, biên chế về đơn vị mới, bước vào huấn luyện nâng cao. Đại đội Công binh tổ chức thông báo tình hình địa phương, môi trường, thời tiết liên quan trực tiếp đến việc thi công công trình, công khai kinh tế, những tiêu chuẩn bộ đội được hưởng trong quá trình thi công. Đại đội Trinh sát sau khi đối thoại dân chủ, tổ chức cho bộ đội tập hát những bài hát quy định…. Nhiều đơn vị còn vận dụng NCTVH&TT tổ chức nhiều hoạt động như diễn đàn thanh niên, giao lưu văn hóa văn nghệ, sinh nhật đồng đội cho những chiến sĩ có ngày sinh trong tháng, tạo bầu không khí vui tươi, đầm ấm và sự đoàn kết thống nhất cao trong đơn vị.

Đại úy Cao Xuân Kiên, Chính trị viên Đại đội Công binh chia sẻ: “Qua sinh hoạt NCTVH&TT cán bộ, chiến sĩ có điều kiện nói lên những suy nghĩ, trăn trở của mình trong thực hiện các nhiệm vụ, thực hiện tiêu chuẩn, chế độ đối với quân nhân; đồng thời được lĩnh hội, bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, yên tâm công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”. Binh nhì Trần Xuân Trịnh, chiến sĩ Đại đội huấn luyện chiến sĩ mới thì tâm sự: “Thời gian đầu vào sống trong môi trường quân đội em cảm thấy khắt khe, căng thẳng. Tuy nhiên qua những buổi sinh hoạt tập thể, qua đối thoại chân thành, cởi mở với cấp trên đã giúp em ổn định về tư tưởng, ngày càng tự tin và trưởng thành”.

NCTVH&TT thực sự là ngày đoàn kết, dân chủ, thể hiện tinh thần lắng nghe, thấu hiểu giữa cấp trên và cấp dưới, giữa cá nhân với tập thể trong các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh. Với tinh thần “nghe bộ đội nói và nói bộ đội nghe”, việc đối thoại dân chủ đã thống nhất nhận thức, tạo sự chuyển biến về tư tưởng và hành động của bộ đội; giúp cấp ủy, chỉ huy các cấp giải quyết được khâu yếu, việc khó, nắm và quản lý chắc tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ để có biện pháp quản lý, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vấn đề nảy sinh. Thực hiện NCTVH&TT phù hợp, hiệu quả đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức tư tưởng và hành động của bộ đội, góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh; thúc đẩy phong trào Thi đua Quyết thắng, tạo động lực xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.