Thuận Nam: Nhiều mô hình hay, cách làm thiết thực qua học tập và làm theo Bác

Qua hơn 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhìn chung ở các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc huyện Thuận Nam có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Nhiều mô hình hay, việc làm thiết thực; điển hình tập thể, cá nhân tiên tiến được phát hiện, biểu dương, nhân rộng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị trong huyện.

Huyện Thuận Nam có 8 xã, với 38 thôn, dân số khoảng hơn 60.000 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số khoảng 30% dân số toàn huyện; Đảng bộ huyện hiện có 36 tổ chức cơ sở đảng, với hơn 1.100 đảng viên. Hằng năm, để triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW một cách hiệu quả, Huyện ủy Thuận Nam đã tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề đến toàn thể đảng viên tại các chi, đảng bộ cơ sở. Cấp ủy các cấp triển khai việc học tập và làm theo Bác gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng với nhiều việc làm thiết thực, cụ thể, bám sát chức năng nhiệm vụ được giao. Ban Thường vụ Huyện uỷ đã ban hành nhiều kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; Ban Tuyên giáo Huyện ủy nghiên cứu ban hành các mẫu hướng dẫn cụ thể đối với tập thể và cá nhân đăng ký làm theo, nêu gương, đánh giá việc thực hiện đăng ký trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần khắc phục được tình trạng lúng túng của cơ sở trong xác định việc làm theo Bác. Theo đó, các chi, đảng bộ cơ sở tập trung lựa chọn những vấn đề hạn chế, khuyết điểm, những bức xúc, nổi cộm ở cơ sở để đề ra giải pháp khắc phục, phân công người phụ trách, định ra thời gian giải quyết dứt điểm; cuối năm tổ chức sơ kết, đánh giá, báo cáo kết quả với cấp ủy cấp trên.

Nông dân huyện Thuận Nam học tập và làm theo Bác nhân rộng mô hình
nuôi ốc hương trong các ao, đìa được nâng cao thu nhập. Ảnh: V.M

Việc theo dõi, đôn đốc tập thể, cá nhân tổ chức học tập, quán triệt nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như các chủ đề hằng năm được tiến hành thường xuyên đúng tinh thần chỉ đạo của cấp trên. Hầu hết kế hoạch của tập thể chi, đảng bộ cơ sở và bản đăng ký làm theo Bác hằng năm của cán bộ, đảng viên sát với thực tế nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương; xác định rõ quyết tâm chính trị của cấp uỷ, của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đối với việc khắc phục những tồn tại, thiếu sót của tập thể, cá nhân, tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm, những khó khăn, vướng mắc và những bức xúc của nhân dân.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Huyện ủy, qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của huyện vững mạnh. Tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ II, nhiệm kỳ 2015- 2020 đã đánh giá: Tăng trưởng kinh tế của huyện được duy trì, một số lĩnh vực phát triển khá; thu ngân sách trên địa bàn đạt và vượt chỉ tiêu hằng năm. Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ: Chất lượng giáo dục và đào tạo được nâng lên theo hướng đổi mới căn bản và toàn diện; bước đầu tiếp nhận, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ vào sản xuất; công tác y tế được chú trọng; văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao đạt nhiều kết quả đáng khích lệ; các chính sách an sinh xã hội thực hiện kịp thời, đúng quy định; đời sống nhân dân được cải thiện…. Trong thực tiễn đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả qua học tập và làm theo Bác. Điển hình tại các xã Phước Diêm, Cà Ná, Phước Dinh nhân rộng và phát huy hiệu quả các “Tổ đoàn kết khai thác thủy sản trên biển” gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo quốc gia.

Ngư dân Thuận Nam được mùa cá cơm. Ảnh: Văn Nỷ

Xã Phước Nam, Phước Ninh phát huy hiệu quả mô hình “Tộc họ khuyến học”; vận động nhân dân, hội viên các đoàn thể hiến đất, góp tiền, công lao động tham gia bê tông đường giao thông thôn xóm, làm thủy lợi nội đồng, xử lý rác thải, bảo đảm an ninh trật tự nông thôn. Xã Nhị Hà phát huy hiệu quả mô hình “Phụ nữ thực hành tiết kiệm ống tre Bác Hồ”; Câu lạc bộ “Heo đất nhân ái”. Trong các trường học duy trì và phát huy việc chào cờ Tổ quốc đầu tuần gắn với biểu dương, nêu gương những giáo viên, học sinh điển hình trong học tập và làm theo Bác; mô hình “Trường xanh-sạch-đẹp-an toàn”; “Nuôi heo đất giúp đỡ bạn nghèo” được nhân rộng. Công an huyện phát huy hiệu quả mô hình “Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Trong cơ quan hành chính nhà nước duy trì nền nếp việc chào cờ Tổ quốc gắn với tuyên truyền nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phổ biến văn bản pháp luật mới; đánh giá việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính vào sáng thứ Hai tuần đầu tháng ở trung tâm hành chính huyện và sáng thứ Hai hằng tuần tại trung tâm hành chính các xã… Qua công tác kiểm tra, giám sát cho thấy, đến nay hầu hết các chi bộ, đảng bộ, cơ quan, đơn vị trong huyện duy trì thực hiện có hiệu quả việc đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào trong sinh hoạt chi bộ cơ quan, đơn vị; cấp ủy giới thiệu nội dung chuyên đề trong buổi sinh hoạt; tập thể đảng ủy, chi bộ trao đổi, liên hệ; từng đảng viên xác định nội dung rèn luyện, phấn đấu, báo cáo chi bộ biết để theo dõi, giúp đỡ thực hiện... Đến nay, việc đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt hằng tháng đã trở thành việc làm thường xuyên có nền nếp trong các tổ chức cơ sở đảng và cơ quan, đơn vị; tiêu biểu như: Đảng bộ Công an huyện, Đảng bộ Quân sự huyện, Chi bộ Ban Tuyên giáo, Chi bộ Văn phòng cấp ủy - chính quyền huyện; Đảng bộ xã Phước Diêm, Phước Minh, Phước Nam...

Trong thời gian tới, để việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên, mỗi cấp ủy Đảng tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị. Đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt, việc tốt; xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng bộ; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, uốn nắn những hạn chế, yếu kém trong học tập và làm theo Bác; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; xem kết quả học tập và làm theo Bác là một trong các tiêu chí đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tổ chức đảng; đánh giá, nhận xét, điều động, bổ nhiệm cán bộ và bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm.