Tìm hiểu về dông, sét, tố, lốc, mưa đá và mưa lớn cục bộ

Hiện nay, thời tiết khu vực tỉnh Ninh Thuận đang ở trong giai đoạn chuyển mùa nên thường xuyên xảy ra tổ hợp các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: Dông, sét, tố, lốc, mưa đá và mưa lớn cục bộ… đặc biệt là ở khu vực vùng núi phía Tây, Tây Bắc, giáp ranh với các tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa. Để chủ động đề phòng, ứng phó với diễn biến phức tạp của thời tiết, chúng ta cần tìm hiểu rõ hơn về tổ hợp loại hình thiên tai nguy hiểm này.

Dông, sét, tố, lốc, mưa đá và mưa lớn cục bộ, là thiên tai nguy hiểm cần phải thông báo, cảnh báo, dự báo sớm đến mức có thể nhằm giảm thiểu những thiệt hại ở mức thấp nhất.

Dông, là sự phóng điện đột ngột được thể hiện dưới dạng lóe sáng (Chớp),, âm thanh đanh và rền vang (Sấm). Các cơn dông kết hợp với các mây đối lưu (Mây vũ tích) thường kèm theo giáng thủy dưới dạng mưa rào, hoặc mưa đá.

Sét, là hiện tượng phóng điện trong đám mây, giữa các đám mây với nhau hoặc giữa đám mây với mặt đất.

Tố, là hiện tượng gió tăng tốc độ đột ngột và hướng thay đổi bất chợt thường kèm theo dông , mưa rào hoặc mưa đá.

Lốc, là luồng gió xoáy có sức gió mạnh tương đương với sức gió của bão nhưng được hình thành trong phạm vi nhỏ và tan trong thời gian ngắn.

Mưa đá, là mưa dưới dạng cục băng hoặc hạt băng có kích thước, hình dạng khác nhau, thường kèm theo mưa rào và gió mạnh.

Mưa lớn cục bộ, là hiện tượng mưa chỉ xảy ra trong phạm vi nhỏ với cường độ mưa đạt trên 30mm trong một giờ và thường kéo dài trong vài giờ.

Dự báo, cảnh báo dông, sét, tố, lốc, mưa đá và mưa lớn cục bộ, là việc đưa ra các thông báo, cảnh báo, dự báo các hiện tượng này lúc đang xảy ra, sắp xảy ra hoặc có thể xảy ra trong khoảng thời gian ngắn từ vài chục phút đến vài giờ.

Công tác theo dõi dông, sét, tố, lốc, mưa đá và mưa lớn cục bộ, là qua theo dõi liên tục ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và sản phẩm ra đa thời tiết nhằm xác định được khu vực và khả năng xảy ra dông sét.

Bản tin dự báo, cảnh báo dông, sét, tố, lốc, mưa đá, mưa lớn cục bộ, thường được Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh phát hành với tiêu đề: “Cảnh báo mưa dông khu vực tỉnh Ninh Thuận”, vào khoảng thời gian từ 12 giờ trưa đến 19 giờ tối hàng ngày, ngay sau khi phát hiện dấu hiệu có mây đối lưu phát triển và khả năng xảy ra dông sét...