Thuận Bắc:Tập trung sản xuất vụ hè - thu thích ứng với hạn

Trên cơ sở nguồn nước tại các hồ đập, sông suối trên địa bàn không còn nhiều, huyện Thuận Bắc xác định tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sử dụng nguồn nước tiết kiệm là giải pháp tốt nhất để đảm bảo cho sản xuất vụ hè-thu năm 2019.

Theo dự báo, đến cuối tháng 5, lượng nước trong các ao, hồ tiếp tục xuống thấp như: hồ Sông Trâu còn 20 triệu m3/ 31,53 triệu m3; Bà Râu 1 triệu m3/4,67 triệu m3. Theo đó, huyện đã triển khai cho 6 xã tập trung chuyển đổi cây trồng tại các vùng thiếu nước, lựa chọn cây trồng cạn, ưu tiên phát triển cây có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng từng vùng. Vụ hè-thu năm 2019, dự kiến toàn huyện xuống giống với tổng diện tích 2.739 ha, trong đó cây lúa 2.147 ha, bắp 65 ha, đậu các loại 50 ha, rau các loại 198 ha, cỏ chăn nuôi 145 ha, cây lấy củ 85 ha. Đối với diện tích tưới từ các trạm bơm sẽ ngừng sản suất lúa, ưu tiên điều tiết nguồn nước cho sinh hoạt, chăn nuôi và trồng cây màu, cây ăn quả. Những khu vực tưới thuộc hồ Sông Trâu, chỉ tập trung sản xuất lúa ở những vùng trũng thấp, kênh tự chảy; vùng Trạm bơm Lợi Hải chuyển đổi sang cây trồng cạn. Với diện tích tưới thuộc hệ thống kênh Bắc, do nước không đảm bảo cho sản xuất nên chuyển đổi sang cây trồng cạn. Khu vực tưới thuộc hồ Bà Râu, các đập thời vụ (Bến Nưng, Tà Lốc, Ma Ó, Suối Bay, Suối Đá..) huyện khuyến cáo nông dân tạm ngưng sản xuất vì không đủ nước tưới.

Nông dân Thuận Bắc xuống giống vụ hè - thu.

Trong vụ hè-thu này, huyện chuyển đổi 143 ha, trong đó chuyển đổi lâu dài 33 ha (với các loại cây: măng tây xanh, bưởi da xanh) và 110 ha các loại cây ngắn ngày. Song song đó, huyện tiếp tục duy trì 3 cánh đồng lớn sản xuất lúa với diện tích 232 ha: đồng Cà Rài (xã Lợi Hải) 60 ha; Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp và Xây dựng Bắc Phong 102 ha; thôn Hiệp Kiết (xã Công Hải) 70 ha và xây dựng mới cánh đồng lúa lớn tại thôn Suối Vang (xã Công Hải) với diện tích 50 ha. Để sản xuất vụ hè-thu đạt hiệu quả cao, huyện khuyến khích nông dân sử dụng giống lúa cấp xác nhận, giống phục tráng có năng suất cao, chịu sâu bệnh tốt như: ML202, TH 41,TH6, VND95-20…; kết hợp với áp dụng kỹ thuật “3 giảm, 3 tăng”, “1 phải, 5 giảm”, khuyến cáo lượng giống gieo 150 kg/ha, bón phân cân đối, hợp lý, áp dụng tốt các kỹ thuật phòng trừ dịch hại tổng hợp… Đối với cây trồng khác, sử dụng loại giống ngắn ngày, có năng suất cao, khả năng chịu hạn tốt và xuống giống tập trung, đồng loạt.

Ông Nguyễn Châu Cảnh, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Huyện đã triển khai kế hoạch sản xuất vụ hè-thu đến các địa phương; đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan như: Trạm thủy nông, Khuyến nông huyện phối hợp tốt để điều tiết nước hợp lý, tiết kiệm, tưới luân phiên giữa các kênh đảm bảo nước tại các khu vực sản xuất. Song song đó, vận động nông dân nạo vét hệ thống kênh mương nội đồng để việc điều tiết nước thuận lợi hơn.