Kết quả bước đầu về sắp xếp cán bộ cấp thôn ở Ninh Hải

Về phát triển ĐV mới, theo Ban Tổ chức Huyện ủy Ninh Hải, từ đầu năm đến nay toàn Đảng bộ huyện đã kết nạp được 29/123 đảng viên (ĐV) mới, trong đó có 13 ĐV kết nạp tại các đảng bộ xã, thị trấn, cụ thể là các xã Vĩnh Hải (kết nạp 4 ĐV), Xuân Hải (3 ĐV), Phương Hải (2 ĐV), Tri Hải (2 ĐV), Thanh Hải (1 ĐV) và thị trấn Khánh Hải (1 ĐV).

Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện ủy đang thông qua 5 hồ sơ đối tượng, dự kiến sẽ kết nạp vào cuối tháng 5, đầu tháng 6. Nếu so với chỉ tiêu kết nạp 62 ĐV mới ở các xã, thị trấn mà Nghị quyết năm 2019 của Huyện ủy về công tác xây dựng Đảng đã đề ra, con số trên quả là khiêm tốn. Tuy nhiên, theo Ban Tổ chức Huyện ủy, thường những tháng đầu năm tiến độ kết nạp ĐV luôn chậm, ngược lại những tháng cuối năm các TCCSĐ tập trung hơn và sẽ hoàn thành chỉ tiêu giao. Dù phát triển Đảng còn khó khăn, nhưng có thể thấy rõ công tác tạo nguồn và bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú ở các TCCSĐ được Ninh Hải làm tốt. Qua đó đã xóa được tình trạng thôn, khu phố, trường học trắng ĐV hoặc chưa có tổ chức đảng, góp phần tích cực trong công tác xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh, trọng tâm là tại các đảng bộ xã, thị trấn.

“Hiện nay ở khối xã, thị trấn, trong tổng số 50 thôn, khu phố của các địa phương đều đã có chi bộ độc lập trực thuộc đảng bộ cơ sở; một số nơi đã bố trí được ĐV đảm nhiệm vị trí CB quản lý thôn, khu phố”- đồng chí Nguyễn Minh, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Ninh Hải cho biết. Để tăng cường thực hiện chủ trương về bố trí trưởng thôn, khu phố là ĐV, Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 149-KH/HU ngày 28-8-2018 về khắc phục tình trạng trưởng thôn, khu phố không phải là ĐV; phấn đấu trong năm 2019 tỷ lệ trưởng thôn, khu phố là ĐV đạt 70%, sắp xếp bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu phố đạt 30%. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố khách quan, qua triển khai thực hiện gắn với đợt bầu cử trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2019-2021 tại các xã, thị trấn của Ninh Hải, đến nay mới có 27 trưởng thôn, khu phố là ĐV, đạt tỷ lệ 54%, trong đó có 7 bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu phố, đạt tỷ lệ 14%. Có xã như Xuân Hải có 6/9 trưởng thôn là ĐV, trong đó có 4 bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn; Vĩnh Hải có 5/5 trưởng thôn là ĐV, trong đó có 2 bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn. Còn lại hầu hết các xã, thị trấn đều chưa bố trí bí thư chi bộ kiêm trưởng ban quản lý thôn, khu phố.

Có dịp đến các xã, thị trấn trong huyện Ninh Hải tìm hiểu, chúng tôi được biết ở những nơi bố trí được bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn đã góp phần vào việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của địa phương theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII). Có thôn như thôn An Nhơn (Xuân Hải), dù trưởng ban quản lý thôn chỉ là phó bí thư chi bộ nhưng đã cho thấy tác dụng tích cực của việc kiêm nhiệm trên. Đồng chí Tài Dá, Bí thư chi bộ thôn An Nhơn phấn khởi chia sẻ: “Chi bộ chúng tôi có 22 ĐV, trong nhiều năm liền luôn đạt trong sạch, vững mạnh, cuối năm vừa qua được chọn làm chi bộ điểm về lãnh đạo người dân trong thôn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, điều đó cho thấy tính hoạt động hiệu lực, hiệu quả của vai trò cấp ủy khi trực tiếp kiêm nhiệm trưởng thôn”. Song không phải nơi nào cũng bố trí bí thư chi bộ kiêm trưởng ban quản lý thôn, khu phố thuận lợi. Chẳng hạn thị trấn Khánh Hải, dù có 5/10 trưởng ban quản lý khu phố là ĐV, xã Nhơn Hải có 4/6 trưởng thôn là ĐV, xã Thanh Hải có 3/4 trưởng thôn là ĐV nhưng đều không phải là Bí thư hoặc Phó bí thư chi bộ.

Từ thực tiễn trên, cho thấy có mối quan hệ hữu cơ giữa công tác kết nạp ĐV trên địa bàn dân cư và bố trí ĐV đảm nhiệm vị trí CB chủ chốt thôn, khu phố. Để thực hiện 2 nhiệm vụ này, đòi hỏi sự nỗ lực lớn của các TCCSĐ xã, thị trấn. Theo đồng chí Nguyễn Minh, từ nay đến cuối năm, thời gian không còn nhiều nên có khả năng không hoàn thành kịp chỉ tiêu theo Kế hoạch số 149-KH/HU của Huyện ủy. Tuy nhiên với kết quả bước đầu, Ninh Hải đang dần khắc phục hiệu quả tình trạng trưởng ban quản lý thôn, khu phố không phải là ĐV. Cũng qua quá trình thực hiện, các đảng bộ xã, thị trấn trong huyện đã đúc kết thêm nhiều kinh nghiệm về tổ chức CB ở cơ sở, qua đó góp phần cùng toàn huyện tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.