Thu ngân sách 5 tháng đầu năm tăng 10,3% so với cùng kỳ

Với quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ công tác thuế, trong tháng 5-2019, Cục Thuế tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ như: Tập trung xử lý thu hồi nợ đọng tiền thuế. Rà soát đưa vào quản lý nguồn thu mới đối với các dự án hồ chứa nước Sông Than, hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, đường cao tốc Bắc – Nam; thuế thu nhập cá nhân các chuyên gia nước ngoài tham gia xây dựng các dự án điện gió, điện mặt trời.

Đẩy mạnh công tác giám sát kê khai, đảm bảo 100% hồ sơ khai quyết toán thuế năm 2018 phải được rà soát, đối chiếu. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các đối tượng có số thuế truy thu lớn. Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai đối chiếu sản lượng khoáng sản khai quyết toán thuế của từng mỏ khai thác; phối hợp Kho bạc Nhà nước đối chiếu giá trị công trình xây dựng kê khai thuế với giá trị nghiệm thu, thanh quyết toán của các chủ đầu tư..., nhằm phát hiện kịp thời các trường hợp khai sai, khai thiếu để xử lý truy thu nộp ngân sách.

Cán bộ Chi cục thuế Ninh Sơn hướng dẫn nhiệt tình cho người dân làm hồ sơ nộp thuế. Ảnh : P.Bình

Ông Đoàn Hạnh Phúc, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết: Nhờ triển khai các biện pháp tích cực nêu trên, trong tháng 5, tổng thu ngân sách (phần thu nội địa) trên địa bàn tỉnh ước đạt 231 tỷ đồng, nâng tổng số thu từ đầu năm đến nay đạt 1.184 tỷ đồng, đạt 49,3% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 10,3% so với cùng kỳ. Trong đó, một số khoản thu cân đối ngân sách đạt, vượt kế hoạch và so với cùng kỳ khá cao như: Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt trên 17,8 tỷ đồng, đạt 55,7% kế hoạch, tăng 25,1% so với cùng kỳ; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hơn 171 tỷ đồng, đạt 137,7% kế hoạch, tăng 164,7% so với cùng kỳ; thu thuế thu nhập cá nhân đạt trên 67,9 tỷ đồng, đạt 56,2% kế hoạch, tăng 36,2% so với cùng kỳ; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trên 15,7 tỷ đồng, đạt 78,6% kế hoạch, tăng 58% so với cùng kỳ; thu thuế bảo vệ môi trường trên 158,7 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ…

Theo Cục Thuế tỉnh, trong 8 đơn vị được giao quản lý thu (gồm 7 chi cục và cơ quan Cục Thuế), đến cuối tháng 5-2019 có 5/8 đơn vị thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách đạt vượt tiến độ đề ra, cụ thể: Huyện Thuận Bắc thu được 23,532 tỷ đồng, đạt 95,7% kế hoạch (gần hoàn thành kế hoạch cả năm); huyện Ninh Hải thu được 41,31 tỷ đồng, đạt 75,8% kế hoạch; huyện Ninh Phước thu được 32,896 tỷ đồng, đạt 64,6% kế hoạch; huyện Thuận Nam thu được 25,4 tỷ đồng, đạt 63,5% kế hoạch; huyện Bác Ái thu được 5,473 tỷ đồng, đạt 59,5% kế hoạch. Các đơn vị còn lại cũng đã thực hiện đạt từ 41% đến 48% so với kế hoạch đề ra. Về chỉ tiêu hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hình thức khai, nộp thuế, hoàn thuế giá trị gia tăng điện tử, đến nay trên địa bàn tỉnh 100% doanh nghiệp đã thực hiện khai thuế điện tử, nộp thuế điện tỉnh; trong đó, cả 3 chỉ tiêu thành phần nộp thuế điện tử là: Số chứng từ nộp điện tử, số thuế nộp điện tử và số doanh nghiệp nộp thuế điện tử đều đạt trên 95% theo Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ đề ra.

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách tháng 6 và cả quý II năm 2019, theo lãnh đạo ngành Thuế, đơn vị đang tập trung chỉ đạo các chi cục và phòng chuyên môn tăng cường rà soát nguồn thu mới phát sinh; xử lý hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân, hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất đảm bảo đúng thời gian, đúng chính sách pháp luật. Phối hợp Sở Công Thương, Chi cục Hải Quan tỉnh tăng cường công tác hoàn thuế giá trị gia tăng phát sinh trong quá trình đầu tư của các dự án điện gió, điện mặt trời theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1216/UBND-KTTH ngày 28-3-2019, nhằm tạo điều kiện cho nhà đầu tư có thêm nguồn vốn thúc đẩy dự án sớm đi vào hoạt động kinh doanh, tạo nguồn thu tăng thêm cho ngân sách. Bên cạnh đó, đơn vị tiếp tục phối hợp các sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt đề án tăng thu từ lĩnh vực đất đai đến năm 2020, kế hoạch thu tiền sử dụng đất năm 2019. Tiếp tục rà soát, xử lý nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với các dự án khai thác Titan theo chỉ đạo của UBND tỉnh khi thực hiện chủ trương tạm dừng triển khai theo Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 31-8-2018 của Chính phủ. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy trình quản lý, các quy chế phối hợp theo cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông” tại cơ quan thuế các cấp để đảm bảo phù hợp với chính sách thuế hiện hành, rút ngắn được thời gian giải quyết, nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế.