Toàn tỉnh có 24 mô hình tự quản về bảo vệ môi trường

Đến nay, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh đã tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia xây dựng, nhân rộng 24 mô hình “Nhân dân tự quản” về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu tại 225 điểm, ở các khu dân cư trong toàn tỉnh.

Nổi bật như các mô hình “Không nuôi heo thả rong” của đồng bào Chăm huyện Ninh Phước; “Trồng cây xanh ở khu dân cư”, “Sử dụng hố xí hợp vệ sinh”, “Xây dựng chuồng trại nhốt gia súc” của đồng dân tộc Raglai huyện Bác Ái; “Xách giỏ đi chợ - hãnh diện của người phụ nữ”, “Xây dựng gia đình 5 không - 3 sạch” của Hội Phụ Nữ; “Điểm bỏ vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật”, “Thu gom rác thải vật tư nông nghiệp” của Hội Nông dân; “Đội thanh niên xung kích bảo vệ môi trường” của Đoàn thanh niên. Ngoài ra, các mô hình “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp”, “Khu dân cư bảo vệ môi trường”, “Thu góp rác thải tập trung”, “Sọt rác gia đình, “Cơ quan không có khói thuốc lá”…của các địa phương, đơn vị mang lại hiệu quả thiết thực, được đông đảo người dân đồng tình hưởng ứng.