Huyện Thuận Bắc và Ninh Hải: Sơ kết công tác phối hợp giải quyết tình hình an ninh, trật tự vùng giáp ranh 6 tháng đầu năm

Ngày 29-5, UBND huyện Thuận Bắc và UBND huyện Ninh Hải tổ chức sơ kết công tác phối hợp giải quyết tình hình an ninh, trật tự vùng giáp ranh của 2 huyện trong 6 tháng đầu năm và ký kết Quy chế thực hiện 6 tháng cuối năm 2019.

Trong những tháng đầu năm 2019, công tác phối hợp giải quyết tình hình an ninh, trật tự vùng giáp ranh đã được các cấp ủy, chính quyền và ngành chức năng 2 huyện Thuận Bắc và Ninh Hải chú trọng thực hiện và đạt kết quả theo chương trình đã ký kết. Thông qua các hoạt động phối hợp; lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện và xử lý 1 vụ phạm pháp hình sự, 18 vụ vi phạm về trật tự xã hội, 5 vụ khai thác và vận chuyển lâm sản trái phép, 9 trường hợp nghiện ma túy, 4 tụ điểm đánh bạc nhỏ lẻ, 19 trường hợp không đăng ký tạm trú, 5 cơ sở thiếu sót trong công tác phòng cháy, chữa cháy, 16 trường hợp sử dụng xe mô tô độ, chế có hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông; nắm chắc và giải quyết tốt các vấn đề về dân tộc, tôn giáo, người nước ngoài và các vấn đề an ninh xã hội khác, góp phần ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Trong 6 tháng cuối năm 2019, các cấp ủy, chính quyền và ngành chức năng huyện Thuận Bắc và Ninh Hải tiếp tục đẩy mạnh phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền vận động nhân dân, phát huy tích cực sự tham gia của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự tại các vùng giáp ranh và trên toàn địa bàn; triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án xử lý tình huống sát với tình hình thực tế tại các vùng giáp ranh. Kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên toàn địa bàn.