Đoàn công tác Ngân hàng Thế giới làm việc với Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các Dự án ODA ngành nước tỉnh

Ngày 27-5, Đoàn công tác Ngân hàng Thế giới có buổi làm việc với Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các Dự án ODA ngành nước tỉnh về Dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải-Tiểu dự án Tp. Phan Rang-Tháp Chàm.

Dự án do Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các Dự án ODA ngành nước tỉnh làm chủ đầu tư, vớ mục tiêu nhằm góp phần cải thiện khả năng tiêu thoát nước và giảm tình trạng ngập úng, giảm thiểu tác động về môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn thành phố. Dự án thực hiện trong thời gian 5 năm (2017-2022), với tổng mức đầu tư 87,9 triệu USD; trong đó, vốn ODA 75,25 triệu USD, vốn đối ứng của tỉnh 12,65 triệu USD. Hiện nay, dự án đã được đơn vị tư vấn tiến hành khảo sát, thiết kế và lập phương án tác động môi trường đối với từng hạng mục; tổ chức bồi thường giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng khu tái định cư Phan Đăng Lưu…

Đoàn công tác Ngân hàng Thế giới làm việc với Ban Xây dựng năng lực
và Thực hiện các dự án ODA ngành nước tỉnh.

Nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện đối với giai đoạn 1 (2018-2019), chủ đầu tư kiến nghị Đoàn công tác Ngân hàng Thế giới đẩy nhanh giải ngân vốn ODA để chi trả cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; dự kiến dự án chính thức đi vào khởi công trong quý III-2019.