Hội Cựu chiến binh tỉnh: Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Ngày 28-5, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo báo cáo, sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Chỉ đạo Hội Cựu chiến binh các huyện, thành phố tổ chức quán triệt, triển khai đến 100% cán bộ, hội viên Hội CCB. Nhiều mô hình, điển hình nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đạt kết quả cao. Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, thể hiện tính tiền phong, gương mẫu, xây dựng bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, hội viên Hội CCB các cấp phấn đấu hòan thành nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, Hội CCB tỉnh tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc qua 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.