Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giám sát kết quả xây dựng nông thôn mới tại các địa phương

Ngày 28-5, Đoàn giám sát Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã có buổi làm việc với UBND xã Xuân Hải và UBND xã Tri Hải (Ninh Hải) về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đối với xã được công nhận xã nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2015-2016.

Qua gần 5 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đến nay diện mạo nông thôn ở xã Xuân Hải và Tri Hải có nhiều khởi sắc; kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học… được quan tâm đầu tư đáp ứng nhu cầu sản xuất, phục vụ Nhân dân. Các mô hình sản xuất nông nghiệp giá trị kinh tế cao phát huy hiệu quả, ngày càng thu hút người dân tham gia. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được củng cố và tăng cường. Tuy nhiên, đánh giá theo Bộ tiêu chí quốc gia mới (năm 2018), cả 2 xã Xuân Hải và Tri Hải chỉ duy trì và đạt 16/19 tiêu chí. Trong đó, 3 tiêu chí chưa đạt ở xã Xuân Hải là tiêu chí về y tế (số 15), tiêu chí về môi tường và an toàn thực phẩm (số 17), tiêu chí hệ thống tổ chức chính trị và tiếp cận pháp luật (số 18). Đối với xã Tri Hải, các tiêu chí về giáo dục và đào tạo (số 14), y tế (số 15), môi tường và an toàn thực phẩm (số 17) chưa đạt.

Đồng chí Phạm Thị Bích Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì buổi làm việc tại UBND xã Xuân Hải.

Qua nghe địa phương báo cáo làm rõ thêm nhiều nội dung liên quan, Đoàn giám sát đề nghị trong giai đoạn 2018-2020, các địa phương cần đề ra nhiệm vụ và giải pháp đột phá nhằm duy trì 19/19 tiêu chí NTM và phấn đấu xây dựng xã NTM nâng cao. Trong đó tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, nâng cao thu nhập cho người dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động xã hội hóa đầu tư cho y tế, giáo dục, giải quyết vấn đề môi trường ở địa phương, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.