Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh

Ngày 24-5, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh, đối tượng 3 năm 2019.

Tham gia lớp học có 70 cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị thuộc các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian học tập, học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; kiến thức về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Quan điểm, nguyên tắc và nội dung phương pháp phòng chống chiến lược “Diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch; khu vực phòng thủ, khu vực dân sự, kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh, kết hợp quốc phòng – an ninh với đối ngoại…

Kết thúc khoá học, 100% học viên được cấp chúng chỉ hoàn thành khoá học, trong đó có 18 học viên đạt loại giỏi; Ban giám hiệu nhà trường đã tặng giấy khen cho 7 học viên có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện toàn khoá học.