Khối thi đua các cơ quan Đảng ký giao ước thi đua năm 2019

Ngày 24-5, Khối thi đua các cơ quan Đảng tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2019.

Với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các cơ quan trong khối đã thảo luận, thống nhất nội dung giao ước thi đua năm 2019 với các nội dung chính:

Khối thi đua các cơ quan Đảng tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2019. Ảnh: T.Phương

Thi đua phấn đấu hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị; tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; tổ chức thực hiện các nội dung, kế hoạch thi đua gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thi đua đặc biệt kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, tiêu chuẩn; tích cực xây dựng Đảng, các đoàn thể trong sạch, vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu “văn hoá”. Phát động các phong trào thi đua, tổ chức Hội thảo Khoa học và Hội thi Văn-Thể- Mỹ chào mừng ngày thành lập các Ban Đảng tỉnh năm 2019…

Kết thúc hội nghị, đại diện các đơn vị trong khối đã ký kết giao ước thi đua năm 2019.