Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 23-5, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNN) về thực hiện chính sách, pháp luật về lập, phê duyệt, quản lý và thực hiện Quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2018.

Căn cứ trên tổng thể quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh đến năm 2020 được phê duyệt tại Quyết định 1222/QĐ-TTg ngày 22-7-2011 của Thủ tướng Chính phủ, Sở NN&PTNN chủ động phối hợp cùng các sở, ngành, địa phương lập quy hoạch phát triển ngành Nông nghiệp và các quy hoạch sản phẩm cho từng nhóm ngành.

Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ảnh: H.Lâm

Theo đó, giai đoạn 2011-2018, ngành Nông nghiệp có 11 đồ án quy hoạch tập trung trên các lĩnh vực phát triển sản xuất, nuôi trồng thủy sản; quy hoạch thủy lợi, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Tình hình lập, thẩm định và trình phê duyệt đều được cụ thể hóa bằng các văn bản quy phạm pháp luật; việc rà soát, tham mưu điều chỉnh quy hoạch luôn thực hiện kịp thời dựa trên mục tiêu phát triển chung của tỉnh. Thông qua các quy hoạch đã tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý, thu hút đầu tư đạt kết quả cao; tạo tăng trưởng giá trị sản xuất toàn ngành đạt bình quân từ 6-7%/năm.

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Sở NN&TPNT tăng cường phối hợp với các ngành chức năng, địa phương liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch đã được phê duyệt. Tổ chức điều chỉnh quy hoạch cần có sự đánh giá, dự báo thực tế và điều chỉnh phù hợp với mục tiêu phát triển chung của tỉnh; huy động các nguồn lực thực hiện các đồ án quy hoạch như hạ tầng thủy lợi, thủy sản, cấp nước sạch nông thôn đảm bảo đúng theo tiến độ đề ra.