Tập huấn nghiệp vụ thuế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Cục Thuế tỉnh vừa tổ chức tập huấn nghiệp vụ thuế cho doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, các đại lý thuế, công ty dịch vụ kế toán, kiểm toán trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi tập huấn, các doanh nghiệp được hướng dẫn thực hiện Thông tư số 132/2018/TT-BTC, ngày 28-12-2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ kế toán cho cho doanh nghiệp siêu nhỏ; đồng thời đối thoại tháo gỡ vướng mắc về thuế cho các doanh nghiệp.

Cục Thuế tỉnh tổ chức tập huấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ảnh: U.Thu

Qua buổi tập huấn nhằm giúp các doanh nghiệp nắm cơ bản chế độ kế toán, áp dụng vào công tác chuyên môn, hỗ trợ cho các doanh nghiệp thực hiện tốt hơn nghĩa vụ thuế, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.