Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với Sở Giao thông vận tải

Ngày 22-5, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Sở Giao thông vận tải về thực hiện chính sách, pháp luật về lập, phê duyệt, quản lý và thực hiện Quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2018.

Giai đoạn 2011-2018, mạng lưới quy hoạch của ngành Giao thông vận tải tập trung chủ yếu trên lĩnh vực đường bộ, cảng biển và dịch vụ vận tải; kế hoạch thực hiện quy hoạch của ngành đều được cụ thể hóa bằng các nguồn vốn đầu tư công hàng năm và trung hạn.

Đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Hồng Lâm

Công tác lập, thẩm định và điều chỉnh quy hoạch đều dựa trên ý kiến của các cơ quan, ban, ngành của tỉnh và các chuyên gia tư vấn; thông tin quy hoạch sau khi phê duyệt được công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân nắm bắt. Tác động của quy hoạch góp phần cải thiện đáng kể kết cấu hạ tầng giao thông, tạo điều kiện thuận lợi trong việc giao thương hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần chủ động của ngành trong việc thực hiện các bước lập quy hoạch. Đồng chí đề nghị thời gian tới, Sở Giao thông vận tải tập trung rà soát lại các quy hoạch trước đây và có sự điều chỉnh phù hợp, đáp ứng theo mục tiêu phát triển của tỉnh; xây dựng cơ chế thu hút, huy động vốn từ các nguồn lực xã hội để thực hiện quy hoạch; nâng cao chất lượng quy hoạch trong giai đoạn tới ngày càng hoàn thiện hơn.

* Trước đó, Đoàn giám sát HĐND tỉnh có buổi làm việc với Sở Công Thương về thực hiện chính sách, pháp luật về lập, phê duyệt, quản lý và thực hiện Quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2018.