Bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên

Ngày 23-5, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 3- năm 2018.

Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 3- năm 2018 có 95 cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị, phòng, ban cấp huyện, thành phố và các sở, ban, ngành của tỉnh.

Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh trao giấy khen cho các học viên đạt thành tích
cao trong học tập và rèn luyện toàn khóa.

Trong thời gian học tập và nghiên cứu, các học viên được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về quản lý nhà nước với 16 chuyên đề và 2 chuyên đề báo cáo thực tiễn. Kết thúc khóa học, 100% học viên được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học, trong đó có 8 học viên xếp loại giỏi. Ban Giám hiệu Trường chính trị tỉnh cũng đã trao giấy khen cho 10 học viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện toàn khóa.