Khai giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khoá 57

Ngày 22-5, Trường Chính trị tỉnh tổ chức Lễ khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính hệ không tập trung khoá 57.

Tham gia lớp học có 73 cán bộ lãnh đạo, quản lý và dự nguồn thuộc các đơn vị, sở, ban, ngành, các huyện và thành phố trên địa bàn tỉnh. Qua khoá học nhằm giúp các học viên nâng cao phương pháp tư duy lý luận, bản lĩnh chính trị, khả năng lãnh đạo, quản lý để giải quyết tốt những vấn đề đặt ra trong thực tiễn công tác tại đơn vị, địa phương công tác.

Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính hệ không tập trung khoá 57.