Lực lượng vũ trang tỉnh thi đua học tập và làm theo Bác xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”

Qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, cùng với việc triển khai đồng bộ, toàn diện, đúng trọng tâm, trọng điểm, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã có nhiều cách làm sáng tạo trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Với tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo, trách nhiệm cao, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã bám sát Chỉ thị 05-CT/TW, Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương và hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên để xây dựng các kế hoạch nhằm tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về học tập và làm theo Bác trong toàn lực lượng. Đáng chú ý là, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã được gắn kết chặt chẽ với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và phong trào Thi đua Quyết thắng, nên tạo động lực để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, xây dựng đơn vị, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, nhất là cán bộ chủ trì các cấp.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh thi đua rèn luyện, học tập và làm theo Bác xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”. Ảnh: V.Miên

Đảng ủy đã tích cực chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện ở cấp mình sát đúng với đặc điểm, tình hình nhiệm vụ của đơn vị; thường xuyên theo dõi, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ thực hiện đúng kế hoạch, đảm bảo đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Do đó 100% đảng bộ, chi bộ đã thực hiện đúng kế hoạch, nội dung được xác định, các chi, đảng bộ trực thuộc xác định tiêu chí, chuẩn mực đạo đức niêm yết tại cơ quan, đơn vị theo các nội dung xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”. Đảng ủy-Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo cấp ủy, tổ chức Đảng và các tổ chức quần chúng cụ thể hóa các tiêu chí, quy định cho phù hợp, bảo đảm rõ nội dung, sát với chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá kết quả. Đối với cá nhân, ngoài bản đăng ký và những nội dung quy định chung hàng năm, mỗi quân nhân đã lựa chọn từ 1-2 việc làm cụ thể, sát với chức trách, nhiệm vụ được giao, hoặc những hạn chế, khuyết điểm của bản thân để đăng ký phấn đấu khắc phục, tạo sự chuyển biến rõ nét. Quá trình thực hiện phải thể hiện cụ thể trong việc thường ngày, trong quan hệ với nhân dân, đồng chí, tác phong, phong cách làm việc… Nhờ đó, kiểm tra, đánh giá kết quả nhận thức chính trị năm cho các đối tượng có 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 96,5% đạt khá, giỏi.

Học tập và làm theo Bác đã tạo sự lan tỏa sâu rộng, được cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh tích cực hưởng ứng. Ba năm qua, trong quá trình triển khai phong trào Thi đua Quyết thắng, tổ chức các đợt phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo duy trì và phát huy, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo trong học tập và làm theo Bác. Tiêu biểu như các mô hình: “Tự soi, tự sửa”, “Ngôi nhà 100 đồng”, “3 tốt, 3 không”, “Đảng viên dìu dắt quần chúng”, “Đơn vị huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”, “Xóa hộ đói giảm hộ nghèo”…được cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn LLVT tích cực hưởng ứng thực hiện; kết quả đã được các cấp khen thưởng cho 252 lượt tập thể và 512 lượt cá nhân. Đặc biệt, trong 2 năm (2017, 2018) đã tuyên dương 18 tập thể, 24 cá nhân là điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Chỉ thị 788-CT/QUTW về Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Song song với đó, các cơ quan, đơn vị còn tích cực tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Duy trì nghiêm túc các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp với các lực lượng giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt các giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, bảo đảm đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu; nâng cao chất lượng huấn luyện với xây dựng lực lượng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, tích cực tham gia xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh; phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể chính trị-xã hội vận động, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế-xã hội, phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang Ninh Thuận chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” bằng những việc làm cụ thể.

Đại tá Trương Thành Việt, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh-Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, cho biết: Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, nhận thức của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên và quần chúng được nâng lên, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động. Cán bộ, chiến sĩ đều đề cao trách nhiệm nêu gương, đoàn kết, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện nghiêm việc quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; trong kiểm điểm tiến hành thực chất; khắc phục những biểu hiện qua loa, hình thức... Qua đó góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện sát với đặc điểm, tình hình, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Lựa chọn những nội dung cốt lõi, đột phá vào những khâu còn yếu, để tổ chức thực hiện. Thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).