Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình hồ chứa nước tại huyện Bác Ái và Thuận Bắc

Ngày 14-5, Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra tình hình hồ chứa nước trên địa bàn huyện Bác Ái và Thuận Bắc.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra hồ Phước Trung và hồ Phước Nhơn (Bác Ái), hồ Bà Râu và công trình đấu nối đường ống dẫn nước trạm bơm Xóm Bằng đến hồ Ông Kinh(Thuận Bắc). Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Khai thác các công trình thủy lợi, hiện tại lượng nước trong các hồ Phước Trung 0,50 triệu m3, Phước Nhơn 0,44 triệu m3, Bà Râu 2 triệu m3 vẫn đảm bảo tưới tiêu cho vụ sản xuất hè –thu sắp tới.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra hồ Phước Trung, xã Phước Trung (Bác Ái).

Sau khi nghe lãnh đạo các sở, ban, ngành và các địa phương báo cáo tình hình sản xuất vụ đông –xuân và lãnh đạo Công ty TNHH MTV Khai thác các công trình thủy lợi báo cáo mực nước tại các hồ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo huyện Bác Ái và Thuận Bắc tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng để đảm bảo sản xuất theo đúng kế hoạch. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành tính toán phương án, cân đối lượng nước tích trữ tại các hồ để có kế hoạch mở rộng diện tích sản xuất nếu có mưa trong thời gian tới. Phối hợp với các Trạm Thủy nông điều tiết nước hợp lý để phục vụ sản xuất, ứng phó với tình hình khô hạn có thể xảy ra.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm công trình đấu nối đường ống
dẫn nước trạm bơm Xóm Bằng đến hồ Ông Kinh.

Tập trung xây dựng các mô hình chuyển đổi cây trồng từ đất lúa sang trồng hoa màu, trồng bắp, đậu xanh, đậu phộng, sử dụng ít nước để nông dân sản xuất; ưu tiên nguồn nước sinh hoạt và nước uống cho gia súc. Riêng công ty TNHH MTV Khai thác các công trình thủy lợi tỉnh cần tranh thủ tổ chức nạo vét các lòng hồ để có thể tích được nhiều nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.