Chi cục Thuế Tp. Phan Rang - Tháp Chàm: Tăng cường quản lý nguồn thu từ hộ gia đình, cá nhân kinh doanh

(NTO) Xác định nhiệm vụ chống thất thu thuế đối với lĩnh vực ngoài quốc doanh nói chung và hộ gia đình, cá nhân kinh doanh nói riêng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, góp phần hoàn thành kế hoạch thu ngân sách đề ra.

Hàng năm, ngoài việc tham mưu UBND Tp.Phan Rang – Tháp Chàm ban hành Chỉ thị tăng cường các biện pháp quản lý nguồn thu, Chi cục Thuế thành phố còn triển khai đến UBND các xã, phường, Ban Quản lý các chợ và chỉ đạo các Đội thuế phối hợp rà soát doanh thu các cá nhân kinh doanh; kiểm tra, khảo sát hộ kinh doanh phát sinh để đưa vào lập bộ quản lý thuế theo đúng quy định, nhờ đó đã hạn chế thất thu ngân sách hàng năm rất đáng kể.

Khách hàng đến làm các thủ tục thuế tại Chi cục Thuế Tp. Phan Rang - Tháp Chàm.

Ông Mai Xuân Thương, Chi cục trưởng Chi cục Thuế Tp.Phan Rang – Tháp Chàm cho biết: Toàn thành phố hiện có gần 2.800 hộ kinh doanh đang theo dõi lập bộ quản lý thu, với số thuế thu ấn định khoảng 23 tỷ đồng/năm và thu qua hóa đơn khoảng 12 – 13 tỷ đồng/năm. Để quản lý chặt việc kê khai, tính thuế đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh, đơn vị đã triển khai đồng bộ các giải pháp như: Nắm bắt tình hình hộ kinh doanh, thường xuyên phối hợp phân tích, đối chiếu số liệu, so sánh doanh thu, tiền thuế phải nộp trên hồ sơ khai thuế của các hộ kinh doanh... Nhờ đó, trong năm 2018 đã phát hiện đưa vào lập bộ quản lý thuế thêm 298 hộ, với số thuế tăng thêm trên 1,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, đơn vị còn xử lý đưa ra khỏi danh sách 800 hộ kinh doanh không còn tồn tại địa chỉ để cơ quan Thuế cập nhật cơ sở dữ liệu quản lý, đảm bảo tính công bằng trong thực hiện nghĩa vụ tài chính của người nộp thuế.

Ngoài các giải pháp tập trung triển khai kể trên, trong năm 2018, qua khảo sát doanh thu và kiểm tra chống thất thu thuế, đơn vị còn phát hiện số hộ tăng doanh thu trên 50% có 42 hộ, với doanh thu tăng thêm 770 triệu đồng, số thuế điều chỉnh bình quân tháng trên 22 triệu đồng; số hộ tăng doanh thu dưới 50% có 154 hộ, doanh thu tăng thêm 457,2 triệu đồng, số thuế điều chỉnh bình quân tháng 16,2 triệu đồng. Trong số các hộ phát hiện tăng doanh thu kể trên, có trường hợp tỷ lệ tăng rất cao so với doanh thu khoán thuế hàng tháng. Đơn cử như trường hợp hộ bà Lê Thị Phương Thảo, kinh doanh mặt hàng đồ điện, qua kiểm tra chống thất thu đã phát hiện tỷ lệ tăng doanh thu là 1.882% so với doanh thu khoán thuế tháng (218 triệu đồng/11 triệu đồng); hộ bà Nguyễn Thị Hiền, kinh doanh tạp hóa có tỷ lệ tăng doanh thu 351% so với doanh thu khoán thuế tháng (60 triệu đồng/13,3 triệu đồng); hộ Lê Hoàng Đồng, kinh doanh ăn uống có tỷ lệ tăng doanh thu 249% so với doanh thu khoán thuế tháng (30 triệu đồng/8,6 triệu đồng)...

Để kịp thời chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác giám sát kê khai, kiểm tra thuế đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh, trong quý I năm 2019 Chi cục Thuế Tp.Phan Rang-Tháp Chàm đã triển khai nhiều đợt khảo sát doanh thu; áp dụng phần mềm ứng dụng phân tích rủi ro đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán; đồng thời cấp 100 mã số thuế cho các hộ kinh doanh và triển khai thực hiện thí điểm công tác chống thất thu thuế đối với nhà thầu xây dựng công trình nhà ở tư nhân tại phường Mỹ Bình… Bằng nhiều biện pháp quyết liệt, triệt để, kết thúc quý I, nguồn thu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh trên địa bàn thành phố đạt trên 23,34 tỷ đồng, đạt 27% kế hoạch năm, trong đó: Thu từ các doanh nghiệp 12,8 tỷ đồng, đạt 28% và thu từ hộ kinh doanh 10,544 tỷ đồng, đạt 26%. Về lệ phí môn bài, trong quý I có 7 đơn vị thu đạt từ 95% trở lên; các đơn vị còn lại đều thu đạt từ 81% trở lên. Kết quả trên đã góp phần đưa tổng thu ngân sách trên địa bàn Tp.Phan Rang – Tháp Chàm trong quý I năm 2019 đạt trên 76,4 tỷ đồng, đạt 27% dự toán UBND tỉnh giao, tăng 50% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Chi cục Thuế Tp.Phan Rang – Tháp Chàm, hiện nay đơn vị đang thực hiện quản lý tất cả 11 nguồn thu, sắc thuế; trong đó, nguồn thu từ lĩnh vực ngoài quốc doanh là nguồn thu chủ lực, ổn định chiếm tỷ trọng khoảng 28%/năm. Để hoàn thành đạt, vượt dự toán thu ngân sách được giao, ngoài việc tập trung thực hiện tốt các giải pháp theo chỉ đạo của Cục Thuế tỉnh và Chỉ thị số 01/CT-UBND của UBND thành phố về đẩy mạnh các biện pháp thu ngân sách năm 2019, Chi cục Thuế Tp.Phan Rang – Tháp Chàm còn tập trung thực hiện việc đánh giá lại mức thuế khoán ổn định với thực tế của hộ kinh doanh. Cụ thể, đối với hộ kinh doanh đang hoạt động, hàng tháng Đội thuế liên xã, phường phối hợp với Hội đồng tư vấn thuế cùng cấp rà soát địa bàn để nắm tình hình hộ kinh doanh. Trường hợp hộ kinh doanh nộp thuế theo phương thức khoán có thay đổi về ngành nghề, địa bàn kinh doanh, các Đội thuế sẽ hướng dẫn lập tờ khai thay đổi thông tin đăng ký thuế để cập nhật thông tin quản lý kịp thời. Đối với công tác quản lý các hộ mới ra kinh doanh, trên cơ sở danh sách đăng ký hộ kinh doanh từ Phòng Tài chính – Kế hoạch cung cấp, Chi cục Thuế tổng hợp gửi UBND các xã, phường, Ban Quản lý các chợ và chỉ đạo Đội thuế liên xã, phường phối hợp Hội đồng tư vấn thuế cùng cấp rà soát, đối chiếu để nắm lại số hộ kinh doanh đang hoạt động thực tế trên địa bàn. Đối với các hộ ngừng, nghỉ, bỏ kinh doanh, Đội thuế liên xã, phường phối hợp thực hiện công tác xác minh thông tin để đôn đốc thực hiện nghĩa vụ thuế khi hết thời hạn kinh doanh để làm căn cứ xây dựng cơ sở dữ liệu giúp cơ quan Thuế xác định mức thuế khoán kỳ sau được sát và đúng hơn.