Tăng cường công tác phòng, chống cháy rừng

Theo thông báo của Chi cục Kiểm lâm tỉnh, từ ngày 6-5-2019, cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh ở cấp IV (Cấp nguy hiểm: thời tiết khô hanh, hạn kéo dài có nguy cơ xảy ra cháy rừng lớn, tốc độ lan tràn lửa nhanh).

Trước tình hình trên, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đề nghị UBND các huyện, trong tỉnh chỉ đạo Ban Chỉ huy bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng (BVR&PCCCR) huyện, Hạt Kiểm lâm, các đơn vị chủ rừng, Ban Chỉ huy BVR&PCCCR các xã và các cơ quan liên quan (Công an, Quân đội…) trên địa bàn triển khai thực hiện phương án PCCCR năm 2019 đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Các cơ quan, đơn vị quản lý bảng cấp Dự báo cháy rừng điều chỉnh kim (mũi tên) trên bảng cấp Dự báo cháy rừng ở vị trí cấp IV (cấp nguy hiểm); các chủ rừng phải thường xuyên kiểm tra lực lượng canh phòng và lực lượng khoán bảo vệ rừng, nhất là rừng trồng; cấm đốt nương rẫy trong rừng và ven rừng. Bố trí lực lượng canh phòng trực 12/24 giờ trong ngày (từ 9 giờ đến 21 giờ), đặc biệt chú trọng các giờ cao điểm. Khi cháy rừng xảy ra Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch UBND xã được quyền huy động mọi lực lượng, phương tiện trên địa bàn tham gia chữa cháy; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm được quyền huy động lực lượng, phương tiện của kiểm lâm tham gia chữa cháy. Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, thiết bị, dụng cụ chữa cháy để tham gia ứng cứu chữa cháy rừng khi có yêu cầu và lệnh của cấp có thẩm quyền.