Về miền tuổi thơ

Tuổi thơ con trải trên đồng,

Mênh mông sông nước, phập phồng bóng mưa.

Cánh diều ru giấc mơ trưa,

Gió đưa câu hát đong đưa những chiều.

Vầng trăng gác núi hắt hiu,

Bên thềm in bóng liêu xiêu tre già.

À ơi câu hát thiết tha,

Ru con ngon giấc, chở qua tháng ngày.

Đồng bưng mặt nám, tay chai,

Cha ôm cái nắng, tóc phai bạc màu.

Lớn khôn con vẫn nhớ sao,

Quê hương câu hát ngọt ngào bên hiên

Về thương dáng dấp mẹ hiền,

Đường chiều hun hút dõi miền con đi.

Hàng cau nghiêng bóng thầm thì,

Quê hương vẫn đợi, người đi quay về...