Phát động phong trào chung tay bảo vệ môi trường biển

Ngày 9-5, tại bãi biển Bình Sơn-Ninh Chữ, UBND tỉnh tổ chức phát động phong trào chung tay bảo vệ môi trường biển. Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, lực lượng đoàn viên-thanh niên cùng đông đảo du khách và người dân hưởng ứng tham gia.

Đây là chương trình được triển khai theo chỉ đạo của UBND tỉnh nhằm đẩy mạnh tuyên truyền trong cộng đồng về việc chung tay bảo vệ môi trường biển, qua đó, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hướng tới xây dựng hình ảnh môi trường du lịch biển trong lành, an toàn, thân thiện; đồng thời, lan tỏa hành động chung tay bảo vệ môi trường biển và nhân rộng tầm ảnh hưởng đến mọi người dân trên cơ sở huy động tối đa các nguồn lực xã hội cùng tham gia.

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và
người dân tham gia nhặt rác trên bãi biển Bình Sơn-Ninh Chữ.

Tại buổi phát động, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã cùng mọi người đi nhặt rác trên bãi biển và bày tỏ mong muốn mỗi người dân hãy là một tuyên truyền viên tích cực để tuyên truyền, vận động và thực hiện có hiệu quả việc bảo vệ môi trường biển, nhất là tại các bãi tắm công cộng trên địa bàn tỉnh, nhằm thu hút du khách đến với biển để phát triển du lịch bền vững.