Tổng kết mô hình trình diễn kỹ thuật san phẳng đồng ruộng điều khiển bằng laser

Trung tâm Khuyến nông tỉnh vừa tổ chức tổng kết mô hình trình diễn kỹ thuật san phẳng đồng ruộng điều khiển bằng laser tại xã Phước Sơn (Ninh Phước).

Mô hình ứng dụng tia laser để san phẳng ruộng nhằm tạo ra được mặt ruộng phẳng lý tưởng cho canh tác lúa có những ưu điểm giúp cho việc áp dụng các giải pháp kỹ thuật canh tác và quản lý dịch hại đạt hiệu quả tốt nhất; tăng diện tích canh tác hữu hiệu, giảm công thu hoạch và tăng năng suất từ 5-10%. Mô hình được triển khai tại hộ ông Trịnh Minh Đức, thôn Ninh Quý 2, với quy mô 0,6ha; sử dụng giống Đài Thơm 8, lượng giống gieo 170kg/ha.

Qua kết quả cho thấy tăng diện tích canh tác lên 0,3%; giảm lượng giống gieo sạ từ 32-43% so với truyền thống; giảm chi phí thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ cỏ dại, công theo nước, làm cỏ do đó hiệu quả kinh tế tăng trên 5,5 triệu đồng/ha...