Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động đại biểu HĐND

Ngày 7-5, HĐND tỉnh phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử thuộc Ban công tác đại biểu của Quốc hội tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho 120 đại biểu HĐND các cấp. Đến dự có đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Các đại biểu HĐND được bồi dưỡng 3 chuyên đề: Kỹ năng giám sát việc lập, phê duyệt và thực hiện quản lý quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội; kỹ năng giám sát hoạt động tư pháp và một số vấn đề quyết định và giám sát đầu tư công.

Đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự Hội nghị. Ảnh: T.Quang

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Thông qua hội nghị này nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng liên quan đến chức năng quyết định, giám sát cho đại biểu HĐND, cán bộ, chuyên viên tham mưu, giúp việc HĐND, góp phần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới. Đồng chí đề nghị các đại biểu tập trung lắng nghe, thảo luận và tiếp thu sâu kỹ các chuyên đề để vận dụng những kiến thức vào thực tiễn hoạt động của mình nhằm khẳng định vai trò và chất lượng hoạt động của HĐND các cấp nói chung và hoạt động của các vị đại biểu HĐND nói riêng trong thời gian tới.