Đại hội Đoàn Luật sư tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019-2024

Ngày 6-5, Đoàn Luật sư tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh đã tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, lãnh đạo toàn đoàn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Đoàn đã phân công cho các luật sư thực hiện nghĩa vụ bào chữa chỉ định tổng số 341 vụ án hình sự; các tổ chức hành nghề luật sư đã thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí tổng cộng trên 700 vụ việc. Công tác tham gia xây dựng pháp luật, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, bảo vệ quyền lợi luật sư được quan tâm, chú trọng thực hiện tốt. Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, khen thưởng, kỷ luật có nhiều chuyển biến tích cực.

 

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại đại hội.

Triển khai phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019-2024, Đoàn Luật sư tỉnh chú trọng xây dựng và phát triển đội ngũ luật sư tăng về số lượng, đảm bảo nâng cao về chất lượng, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và xu thế hội nhập; tăng cường công tác tư vấn, trợ giúp pháp lý miễn phí cho các đối tượng. Phấn đấu trong nhiệm kỳ sẽ tổ chức ít nhất 2 đợt trợ giúp pháp lý lưu động tại các xã, phường có nhu cầu cần trợ giúp gắn với hoạt động từ thiện xã hội...

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những nỗ lực, đóng góp của Đoàn Luật sư tỉnh trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị nhiệm kỳ tới, Đoàn Luật sư tỉnh cần thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động luật sư; xây dựng đội ngũ luật sư trong sạch, vững mạnh về chính trị, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ; phát huy vai trò tự quản, năng lực cạnh tranh của Đoàn Luật sư tỉnh với đoàn luật sư các tỉnh bạn; đồng thời, hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp, góp phần cùng địa phương nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh…

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh, nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt đại hội.

Đại hội đã bầu 3 thành viên vào Ban Chủ nhiệm và 3 thành viên vào Hội đồng Khen thưởng Kỷ luật, Đoàn Luật sư tỉnh, nhiệm kỳ 2019-2024.