Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị

Ngày 6-5, UBND tỉnh tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị.

Tại buổi lễ, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Huệ Khải, Phó Giám đốc phụ trách Sở Giáo dục và Đào tạo giữ chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Quyết định phân công ông Đặng Kim Cương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phụ trách điều hành Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ; Quyết định phân công ông Hồ Sỹ Sơn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phụ trách điều hành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Tp. Phan Rang -Tháp Chàm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Quyết định phân công ông Phạm Minh Tân, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh phụ trách điều hành hoạt động của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh ; Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Thịnh, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh.

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
trao quyết định bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo ở các sở, ngành, đơn vị.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao năng lực công tác, và sự nỗ lực phấn đấu của các đồng chí lãnh đạo ở các sở, ngành, đơn vị được bổ nhiệm chức vụ mới; đồng thời, đề nghị các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm ở vị trí công tác mới, thường xuyên trau dồi phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực chuyên môn, quản lý; chú trọng xây dựng đoàn kết nội bộ, tập hợp sức mạnh trí tuệ của tập thể để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.