UBND tỉnh họp giao ban xây dựng cơ bản quý I-2019

UBND tỉnh vừa tổ chức họp giao ban xây dựng cơ bản quý I-2019 đánh giá tình hình thực hiện công tác xây dựng cơ bản 3 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại của năm 2019. Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thưTỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp. Dự họp có lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tổng vốn đầu tư công trong năm 2019 UBND tỉnh giao đến ngày 1-3 gần 1.600 tỷ đồng, đảm bảo đúng theo danh mục và mức vốn đã được HĐND tỉnh thông qua. Đến nay, 4 huyện: Thuận Bắc, Ninh Sơn, Thuận Nam, Ninh Phước đã hoàn tất thủ tục đầu tư theo quy định và đã được UBND tỉnh ban hành Quyết định giao chi tiết kế hoạch vốn khởi công mới năm 2019. Tổng công trình thực hiện năm 2019 là 52 công trình, tổng vốn đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng; trong đó, 35 công trình chuyển tiếp, khởi công mới 17 công trình. Công tác giải ngân đạt khá, đến ngày 10-3, giải ngân hơn 336 tỷ đồng, đạt 20,6%; trong đó, vốn Chương trình mục tiêu trong nước hơn 180 tỷ đồng, đạt 49%. Công tác đấu thầu qua mạng được tập trung chỉ đạo ngay từ đầu năm, đến ngày 10-3, có 6 đơn vị lập kế hoạch đăng ký đấu thầu trên mạng, với tổng số 18/39 gói thầu.

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
chủ trì họp giao ban xây dựng cơ bản quý I-2019.

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến, các sở, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm quy định Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đấu thầu và các quy định liên quan đến quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. Tập trung đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án; đẩy nhanh tiến độ giải ngân theo kế hoạch đầu tư công năm 2019, bảo đảm giải ngân đạt 100% kế hoạch, nhất là vốn Chương trình mục tiêu quốc gia. Khẩn trương rà soát các dự án có nhu cầu chuyển vốn kế hoạch năm 2018 sang năm 2019 theo đúng luật định.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá công tác đầu tư xây dựng cơ bản đặc biệt quan trọng, ngay sau kỳ họp HĐND thông qua Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 14-12-2018 về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2019, UBND tỉnh phân bổ nguồn vốn kịp thời. Các ngành, địa phương cần quán triệt chỉ đạo của tỉnh là khi có vốn phải triển khai các công trình, dự án để sớm đưa vào sử dụng trên tinh thần tiết kiệm về tài nguyên đất đai, đảm bảo các thủ tục liên quan đến xây dựng cơ bản. Đồng chí chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong triển khai kế hoạch đầu tư công như công tác phân khai giao kế hoạch vốn chi tiết các dự án thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia có địa phương triển khai còn chậm; công tác quyết toán công trình hoàn thành có trường hợp còn chậm trễ, kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản, cần sớm có biện pháp khắc phục. Thời gian tới, đề nghị ngành chức năng, các địa phương làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, coi đó là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai dự án, nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh.