Phước Thuận xã hội hóa trồng cây xanh

Từ đầu năm đến nay, xã Phước Thuận (Ninh Phước) đã trồng hơn 1 ngàn cây hoa Hoàng Yến, Dương Xỉ…. trên các tuyến giao thông nội xã, nội thôn; đường vào trung tâm hành chính xã; đường vào vùng nho tập trung của xã; đường đến điểm tham quan vườn nho Ba Mọi….

Lãnh đạo, cán bộ xã Phước Thuận trồng cây xanh trước trụ sở.

với tổng chiều dài hơn 2 km, kinh phí do các tổ chức, cá nhân đóng góp hơn 70 triệu đồng. Cùng với đó, từng hộ dân đăng ký thực hiện việc bảo vệ, chăm sóc cây trồng trước nhà ở; cán bộ, đảng viên được giao nhiệm vụ đảm nhận việc quản lý cây xanh theo từng tuyến đường.