Ban Chỉ huy Quân sự Tp. Phan Rang - Tháp Chàm:

Tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2011

Ban Chỉ huy Quân sự Tp. Phan Rang-Tháp Chàm vừa tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2011.

Để hoàn thành thắng lợi công tác huấn luyện năm 2011, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố phát động thi đua trong toàn lực lượng: nêu cao ý thức cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu và nâng cao chất lượng huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc. Đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện công tác huấn luyện quân sự và giáo dục chính trị một cách toàn diện trong lực lượng vũ trang, bảo đảm 100% kế hoạch đề ra, nâng cao chất lượng hiệu quả trong huấn luyện. Tiếp tục phát động Cuộc vận động trong toàn thể cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang thành phố “Học tập và làm theo Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” một cách sâu rộng, đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện gắn với xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.