Tp. Phan Rang – Tháp Chàm:

Xây dựng lực lượng tự vệ mạnh về số lượng, giỏi về nghiệp vụ

Xác định nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân ở địa phương, cơ sở là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng.

Những năm qua, cùng với việc xây dựng lực lượng dân quân địa phương ngày một vững mạnh, Ban Chỉ huy Quân sự Tp.Phan Rang – Tháp Chàm chú trọng xây dựng lực lượng tự vệ trong các cơ quan, đơn vị, trường học, đáp ứng tốt nhu cầu trực sẵn sàng chiến đấu tại chỗ và tham gia các hoạt động giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống thiên tai ở địa phương, cơ sở rất hiệu quả.

Đại úy Bùi Tiến, Trợ lý Dân quân tự vệ BCH Quân sự thành phố cho biết: Để hoạt động của lực lượng tự vệ ngày một phát triển toàn diện, hằng năm BCH Quân sự thành phố luôn tranh thủ sự chỉ đạo của BCH Quân sự tỉnh để phối hợp các cơ quan, đơn vị trên địa bàn có chương trình hành động cụ thể về xây dựng lực lượng tự vệ một cách chặt chẽ, nghiêm túc từ khâu khảo sát, rà soát, đến phân loại chất lượng từ cơ sở, từ đó có biện pháp củng cố, xây dựng lực lượng sát với tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương, đúng theo Luật Dân quân tự vệ. Qua nhiều năm xây dựng, lực lượng tự vệ trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Phan Rang – Tháp Chàm đã không ngừng lớn mạnh, ổn định về số lượng, chất lượng. Đến nay, toàn thành phố có 34 BCH quân sự cơ quan tổ chức (trong đó có 7 BCH thuộc thẩm quyền thành phố quản lý), 51 đầu mối tự vệ, đạt 27,19% so với cán bộ CNVC trong các cơ quan và được biên chế thành 1 Đại đội pháo phòng không 37mm, 37 Tiểu đội và 15 Trung đội binh chủng và bộ binh.

Lực lượng DQTV trong giờ huấn luyện. Ảnh: Tuấn Anh

Không chỉ thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng tự vệ, hằng năm BCH Quân sự Tp.Phan Rang – Tháp Chàm còn chủ động phối hợp với các cơ quan quân sự địa phương xây dựng kế hoạch huấn luyện, thực hiện nghiêm chỉnh lệnh huấn luyện sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng tự vệ trung bình mỗi năm từ 2-3 đợt. Vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập lực lượng Dân quân tự vệ 28-3 hằng năm, BCH Quân sự thành phố còn phối hợp các đơn vị quân sự địa phương tăng cường giáo dục rèn luyện, giáo dục bản lĩnh chính trị cho lực lượng tự vệ về vị trí, vai trò, truyền thống vẻ vang mà lực lượng đã đạt được trong 76 năm qua, từ đó giúp lực lượng tự vệ trong các cơ quan, đơn vị nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, sẵn sàng đối phó khi có tình huống xấu xảy ra. Điều đó càng cho thấy, lực lượng tự vệ trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố không chỉ làm tốt công tác quốc phòng nói chung và công tác tự vệ nói riêng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng mà còn từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tham gia cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác xã hội, góp phần làm thay đổi bộ mặt văn hoá cơ quan, làm thay đổi cách nghĩ của quần chúng nhân dân về công tác quốc phòng, chăm sóc giáo dục thanh thiếu niên, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư...

Với định hướng xây dựng lực lượng tự vệ thực sự vững vàng, kiên định trước các tình huống phức tạp, có uy tín trong cơ quan, được cấp ủy Đảng và chính quyền tin cậy.