Sở Giáo dục và Đào tạo: Tập huấn tự đánh giá chất lượng giáo dục cho lãnh đạo các trường học

(NTO) Từ ngày 28 đến 30-3, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lớp tập huấn tự đánh giá công tác kiểm định chất lượng giáo dục cho 82 hiệu trưởng và phó hiệu trưởng phụ trách công tác kiểm định chất lượng giáo dục của 41 trường cấp THPT, PT DTNT và một số trường THCS (lớp thứ nhất).

Trong thời gian tập huấn, các học viên được quán triệt một số vấn đề quản lý chất lượng giáo dục cơ sở, giáo dục phổ thông; thông tư, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo liên quan đến hoạt động tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia thuộc cấp học, bậc học tương ứng; hướng dẫn xác định nội hàm, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học; thống nhất việc thực hiện tích hợp hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông.

Được biết, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục triển khai tập huấn tự đánh giá công tác kiểm định chất lượng giáo dục cho 6 lớp còn lại của tất cả các trường học, ở các cấp học trong toàn tỉnh trong thời gian tới.