Đồng chí Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ninh Phước trả lời phỏng vấn Báo Ninh Thuận:

Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tăng cường sự đồng thuận xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương

(NTO) Trong 2 ngày 14 và 15-3, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Ninh Phước tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024. Nhân dịp này, phóng viên Báo Ninh Thuận đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện về nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Mặt trận huyện trong nhiệm kỳ mới.

* Phóng viên: Từ kết quả thực hiện chương trình hoạt động của MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ qua, xin đồng chí cho biết điểm nổi bật trong công tác tuyên truyền, vận động, đa dạng hóa hình thức tập hợp các tầng lớp nhân dân của hệ thống Mặt trận trong huyện?

- Đồng chí Nguyễn Thanh Tâm: Ninh Phước là huyện có nhiều dân tộc, nhiều tôn giáo nên việc củng cố, xây dựng, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nhân tố quan trọng để giữ vững quốc phòng - an ninh, ổn định trật tự xã hội. Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp trong huyện đã tập trung tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động về công tác dân tộc, tôn giáo; đa dạng hóa hình thức tập hợp các tầng lớp nhân dân, tập trung hướng về cơ sở, khu dân cư với phong cách: “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ninh Phước.

MTTQ các cấp đã phát huy vai trò người uy tín, tiêu biểu, trí thức và các vị chức sắc tôn giáo trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào tham gia phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và phong trào xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Thông qua tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư, kỷ niệm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11) hằng năm gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tạo mối quan hệ giữa cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân ngày càng gần gũi, gắn bó, khơi dậy truyền thống yêu nước, tạo sự đồng thuận trong xã hội, nâng cao sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

* Phóng viên: Được biết các cuộc vận động lớn, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận các cấp trong huyện triển khai đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo và tự quản của nhân dân, góp phần tích cực vào thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM). Theo đồng chí, đánh giá này được thể hiện ra sao?

- Đồng chí Nguyễn Thanh Tâm: Qua phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở được MTTQ và các tổ chức thành viên phối hợp đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các cuộc vận động, đặc biệt là tham gia các cuộc vận động lớn do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM bằng những công trình và phần việc cụ thể, thiết thực. Đối với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” giai đoạn 2014-2015 và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” từ 2016 đến nay, các cấp MTTQ đã phát huy được tính tích cực, sáng tạo và nội lực của người dân, cộng đồng dân cư, góp phần hoàn thành 7/8 xã đạt chuẩn NTM. Trong 5 năm qua, Mặt trận đã chủ động phối hợp tổ chức vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học - kỹ thuật mới vào sản xuất nông nghiệp, giúp nhau phát triển kinh tế; đặc biệt vận động nhân dân tự nguyện hiến 14 ha đất để làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng và kiên cố hóa kênh mương. Thực hiện cuộc vận động, các tổ chức thành viên đã phát động và xây dựng nhiều mô hình sáng tạo, có hiệu quả, đơn cử Hội Nông dân có các mô hình “Tổ hợp tác liên kết”, “Nuôi bò sinh sản”, “Liên kết sản xuất bắp giống và chăn nuôi”, “Phát triển tổ liên kết măng tây xanh”...; Hội Phụ nữ có các mô hình “Góp vốn xoay vòng, giúp nhau phát triển kinh tế”, “Phụ nữ khởi nghiệp”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”…; Đoàn Thanh niên huyện có mô hình “Sản xuất và kinh doanh táo sấy không hạt”, “Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”…

* Phóng viên: Thưa đồng chí, từ kinh nghiệm những năm qua, để tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và vai trò của MTTQ Việt Nam huyện, trong nhiệm kỳ mới, Ủy ban MTTQ huyện Ninh Phước cần tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm nào?

- Đồng chí Nguyễn Thanh Tâm: Trong Chương trình hành động nhiệm kỳ 2019-2024, MTTQ Việt Nam huyện đề ra mục tiêu tổng quát là tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tăng cường sự đồng thuận xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng NTM, đô thị văn minh. Cụ thể là tăng cường phát huy vai trò của các vị tiêu biểu, người uy tín, lực lượng cốt cán trong cộng đồng dân cư, trong các dân tộc, các tôn giáo và người Việt Nam ở nước ngoài để thực hiện tốt đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Bên cạnh đó, chú trọng nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” trên địa bàn huyện; hưởng ứng phong trào thi đua “Dân vận khéo” thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; triển khai có hiệu quả vận động Quỹ Vì người nghèo; thực hiện phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”… Đặc biệt là phát huy dân chủ; đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

* Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí.

Mặt trận Tổ quốc huyện Ninh Phước:

Xây dựng 522 nhà ở cho hộ nghèo

Trong 5 năm (2015-2019), Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ninh Phước triển khai tổ chức vận động Quỹ “Vì người nghèo” được 3, 215 tỷ đồng. Cùng với sự hỗ trợ của MTTQ cấp trên và các nhà tài trợ, đã xây dựng tổng số 522 nhà cho hộ nghèo thật sự khó khăn về nhà ở, góp phần xóa nhà tạm bợ trên địa bàn huyện. Trong đó có 189 nhà Đại đoàn kết (với kinh phí 6,514 tỷ đồng); 107 căn nhà theo Quyết định số 48-QĐ/CP của Thủ tướng Chính phủ (535 triệu đồng); 177 nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (885 triệu đồng); xây dựng 49 nhà khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra (940 triệu đồng).

Tổ chức 22 đợt phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn

Thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ninh Phước đã phối hợp với các ngành, đoàn thể huyện đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực tại khu dân cư. Đặc biệt đã phối hợp tổ chức 22 đợt phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn phục vụ Nhân dân trong dịp Tết, lễ hội tại 9 xã, thị trấn với 82 công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia, thu hút hơn 18.598 lượt người dân tham gia, đạt doanh thu trên 3,973 tỷ đồng. Qua đó giúp các doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp với người tiêu dùng, tăng cường quảng bá thương hiệu Việt, tạo thói quen tiêu dùng hàng hoá Việt Nam trong Nhân dân./.