Hoạt động của các ngành, địa phương

* Ngày 14-3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức tập huấn Thông tư 151/2018/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi đua, khen thưởng trong quân đội nhân dân Việt Nam và triển khai học tập thông qua địa chỉ email cho các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Lực lượng vũ trang tỉnh. Qua đó, nhằm thống nhất về nhận thức, trách nhiệm trong tham mưu, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng; khai thác tiện ích của mạng internet để tuyên truyền, giáo dục các nội dung đến cán bộ, chiến sĩ được nhanh chống, hiệu quả, tiết kiệm thời gian, văn bản.

* Hội Nông dân tỉnh vừa tổ chức lớp tập huấn Dự án Thực hiện Mô hình phát triển chăn nuôi lợn nái sinh sản giống bản địa và giống lợn đặc sản Lũng Pù (Hà Giang) cho 20 hội viên xã Phước Đại (Bác Ái). Tại buổi tập huấn, các hội viên được cung cấp kiến thức cơ bản trong chăn nuôi heo như: hướng dẫn xây dựng chuồng trại, chuẩn bị thức ăn chăn nuôi từ phế phẩm nông nghiệp; xử ký môi trường chuồng trại và theo dõi dịch bệnh. Trong thời gian tới, Dự án sẽ hỗ trợ 100 heo giống, thức ăn chăn nuôi cho các hội viên đăng ký tham gia, với tổng kinh phí 360 triệu đồng, qua đó, tạo điều kiện cho bà con phát triển chăn nuôi cũng như thay đổi tập quán nuôi heo thả rong sang nuôi nhốt trong chuồng trại.

Quang cảnh lớp tập huấn Dự án Thực hiện Mô hình phát triển chăn nuôi lợn nái sinh sản
giống bản địa và giống lợn đặc sản Lũng Pù (Hà Giang).  Ảnh: L.Thi

* Huyện Thuận Nam vừa tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 70 đảng viên mới. Lớp học diễn ra trong 7 ngày (từ 12 đến 20-3), qua đó nhằm giúp các đảng viên mới nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về đường lối cách mạng Việt Nam; nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.