TỪ 1-3-2011:

Giá điện sinh hoạt tối đa 1.962 đồng/kWh

70 CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ĐƯỢC ƯU TIÊN CẤP ĐIỆN

Theo Thông tư 05 của Bộ Công thương (có hiệu lực từ 1/3/2011), hướng dẫn thực hiện Quyết định 269/QĐ-TTg, ngày 23/2/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt giá bán điện năm 2011. Theo đó, giá điện bình quân là 1.242 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), tăng 165 đồng/kWh so với giá bán điện bình quân thực hiện năm 2010.

Thông tư 05 quy định, giá bán điện cho sản xuất vẫn có hai khung giờ cao điểm (9g30-11g30 và 17g-20g từ thứ hai đến thứ bảy).

Với điện sinh hoạt, 50kWh đầu tiên giá 993 đồng/kWh (cho hộ nghèo và thu nhập thấp). Bậc thang cao nhất là từ 401kWh trở đi, giá 1.962 đồng/kWh.

Giá điện cho các đơn vị hành chính sự nghiệp: 1.242-1.291 đồng/kWh tùy cấp điện áp. Điện chiếu sáng công cộng khoảng 1.200 đồng/kWh. Hai loại điện này không bị tính giờ cao điểm.

Với điện cho mục đích kinh doanh: từ 22kV trở lên, giờ bình thường giá 1.713 đồng/kWh, giờ thấp điểm 968 đồng/kWh và 2.955 đồng/kWh vào giờ cao điểm.

Theo Thông tư này, những vùng hải đảo, vùng sâu chưa có lưới điện quốc gia, các nhà cung cấp điện có thể được bán ngoài mức giá trên nhưng phải nằm trong mức giá trần và giá sàn, từ 1.863-3.105 đồng/kWh. Các đơn vị bán lẻ tại khu vực này sẽ phải lập đề án giá bán lẻ điện gửi Sở Công thương thẩm định, Cục Điều tiết Điện lực chấp thuận bằng văn bản và phải được UBND cấp tỉnh phê duyệt mới được áp mức giá trên.

Chuẩn bị thực hiện áp dụng giá điện mới, ngày 16/2, UBND tỉnh đã có Quyết định 385 phê duyệt danh sách 70 khách hàng sử dụng điện quan trọng được ưu tiên sử dụng điện. Bao gồm: cơ quan Đảng, chính quyền cấp tỉnh và 7 huyện, thành phố; khối công an, quân sự (trung ương và địa phương); các cơ sở y tế, trung tâm VHTT cấp tỉnh, huyện, thành phố; các cơ quan truyền thông đại chúng.

Đối với 79 đơn vị sản xuất, kinh doanh là khách hàng tiêu thụ điện với số lượng lớn, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 395 (ngày 21/2/2011) về kế hoạch cung cấp điện. Theo đó, mức phân bổ điện cho các đơn vị này được căn cứ vào sản lượng điện được Tổng Công ty Điện lực miền Nam phân bổ hàng tháng (sau khi trừ sản lượng điện cho số khách hàng ưu tiên).

Lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Thuận cho biết, từ 0g ngày 1/3, đã chốt chỉ số điện kế cho tất cả các khách hàng lớn (là các đơn vị sản xuất, kinh doanh có số lượng điện tiêu thụ hàng tháng cao) để áp dụng biểu giá điện mới. Đối với hộ dân, ngành điện sẽ áp dụng phương pháp tính nội suy. Ví dụ: ngày 20/2 nhân viên ngành điện ghi chỉ số điện của khách hàng A để tính tiền cho tháng 2, thì đến ngày 20/3, khách hàng này được ghi chỉ số điện kế để tính tiền tháng 3. Cách tính: lấy tổng lượng điện tiêu thụ trong 30 ngày chia đều 30 để tính bình quân 1 ngày. Số tiền khách hành phải trả: có 20 ngày theo giá mới và 10 ngày theo giá cũ. Cũng theo Công ty Điện lực Ninh Thuận, việc chốt chỉ số năm nay có thuận lợi hơn là không phải cài đặt thông số về các giờ thấp điểm, cao điểm (vì không thay đổi so với năm 2010).

Đối với hộ nghèo sử dụng điện, lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Thuận cho biết, hiện đang chờ hướng dẫn cụ thể của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về chế độ ưu tiên đối với đối tượng này.