Trường Chính trị tỉnh: Tổ chức học tập, nghiên cứu thực tế cho lớp Bồi dưỡng tiếng Raglai khóa I

Trong 2 ngày 27 và 28-2, Trường Chính trị tỉnh Ninh Thuận tổ chức đoàn tham quan, học tập và nghiên cứu thực tế tại xã Phước Bình, huyện Bác Ái cho gần 40 học viên lớp Bồi dưỡng tiếng dân tộc Raglai khóa I.

Tại đây, các học viên được trực tiếp giao lưu, gặp gỡ với bà con đồng bào dân tộc Raglai để nâng cao khả năng giao tiếp thông thường bằng tiếng Raglai và có thêm những hiểu biết về con người, văn hóa truyền thống và phong tục tập quán của đồng bào Raglai. Qua đó, thực hiện phương châm học tập lý luận gắn với nghiên cứu thực tiễn, rèn luyện khả năng quản lý, phát huy tính chủ động, tự giác, sáng tạo của học viên trong việc giải quyết các vấn đề thực tiễn, phục vụ cho quá trình công tác tại cơ sở sau này.

Các học viên giao tiếp tại gia đình ông Katơ Quỳnh.

Ngoài ra, các học viên còn được giới thiệu về sự phát triển kinh tế- xã hội của người dân địa phương, tham quan di tích lịch sử bẫy đá Pi Năng Tắc, Vườn quốc gia Phước Bình… để hiểu biết sâu hơn về văn hóa, lịch sử và đời sống sinh hoạt của đồng bào dân tộc Raglai.