Đoàn công tác lãnh đạo Văn phòng thường trực và các nhà tài trợ Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường làm việc với tỉnh ta

Ngày 1-3, Đoàn công tác lãnh đạo Văn phòng thường trực và các nhà tài trợ Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (VSMTNT) đã có buổi làm việc với tỉnh ta về Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và VSMTNT giai đoạn 2006 – 2010. Đồng chí Đỗ Hữu Nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giáo dục và Đào tạo và Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (NS&VSMTNT) tiếp và làm việc với đoàn.

Đồng chí Đỗ Hữu Nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành
tiếp và làm việc với Đoàn.

Trong 5 năm qua (2006 -2010), được sự quan tâm của các cấp, các ngành, đặc biệt là sự hỗ trợ kinh phí của các nhà tài trợ, tỉnh ta có 20 hệ thống cấp nước tập trung đầu tư được xây dựng; 15 hệ thống cấp nước khác được nâng cấp, mở rộng, với tổng kinh phí khoảng 317 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương 70 tỷ đồng, vốn ngân sách lồng ghép 29 tỷ đồng, vốn các nhà tài trợ quốc tế 121 tỷ đồng và vốn do nhân dân đóng góp khoảng 97 tỷ đồng. Tất cả các hệ thống cấp nước đều được ưu tiên xây dựng ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, vùng khó khăn về nguồn nước, nên đã góp phần đưa tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh tăng từ 52% vào năm 2005 lên 85% vào năm 2010 (tương ứng khoảng 160.000 người). Về vệ sinh môi trường, trong 5 năm qua toàn tỉnh xây dựng được 350 nhà vệ sinh cho các trường học, Trạm y tế, trụ sở UBND các xã, chợ và nơi công cộng…, góp phần đưa tỷ lệ hộ gia đình có hố xí vệ sinh, đạt 60%.

Hiện toàn tỉnh có 40 hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung do Trung tâm NS&VSMTNT quản lý; 20 hệ thống cấp nước tự chảy có quy mô nhỏ do các địa phương quản lý. Tuy nhiên, so với thực tế thì các hệ thống này vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh của người dân, nhất là hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số.

Sau khi nghe báo cáo đánh giá và ý kiến kiến nghị bổ sung của lãnh đạo tỉnh và các ngành liên quan về những thuận lợi khó khăn của địa phương trong triển khai thực hiện Chương trình, thay mặt đoàn- bà LisRosenholm, Phó Đại sứ, Đại sứ quán Đan Mạch đã ghi nhận những kết quả tỉnh ta đạt được trong việc vận động cộng đồng cải thiện các điều kiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, xây dựng và sử dụng, bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh; đồng thời lưu ý tỉnh ta cần nhanh chóng bổ sung để hoàn tất các dữ liệu và có đánh giá lại nghiêm túc, xác định khó khăn, vướng mắc để các nhà tài trợ có chính sách hỗ trợ phù hợp cho giai đoạn tới.

Tiếp đó, đoàn cũng đã đi thăm thực địa tại một số hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung tại các xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc...