Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm các đơn vị, doanh nghiệp đầu xuân mới

Trong không khí phấn khởi thi đua sản xuất đầu xuân mới, ngày 11-2, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đến thăm Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, sau khi nghe Trưởng Ban quản lý báo cáo nhanh về kế hoạch và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2019, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong thời gian tới, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp cải cách thủ tục hành chính với phương châm hành động: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả” nhằm thu hút nhà đầu tư vào khu công nghiệp; đồng thời chúc đơn vị đạt nhiều thắng lợi mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh ngày càng phát triển.

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Phạm Văn Hậu,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

Thăm các doanh nghiệp trong dịp đầu xuân mới: Chi nhánh Công ty TNHH Thông Thuận tại Ninh Thuận; Chi nhánh Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn tại Ninh Thuận, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của các doanh nghiệp trong thời gian qua; đồng thời, động viên các doanh nghiệp tiếp tục phát huy, mở rộng sản xuất hiệu quả, tăng thu doanh nghiệp, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động tỉnh nhà.

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm Chi nhánh
Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn tại Ninh Thuận nhân dịp đầu năm ra quân sản xuất.
 
 
Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm Công ty Cổ phần năng lượng tái tạo BIM.

Đến thăm Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo BIM tại thôn Quán Thẻ, xã Phước Minh (Thuận Nam), sau khi nghe lãnh đạo công ty báo cáo tiến độ thực hiện các dự án BIM 1, 2, 3; đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương sự nỗ lực của nhà đầu tư trong triển khai thực hiện các dự án. Với sự quyết tâm của nhà đầu tư cũng như sự ủng hộ của địa phương và Nhân dân trong vùng dự án, đồng chí tin tưởng rằng các dự án Nhà máy Điện mặt trời BIM sẽ hoàn thành đúng tiến độ, đáp lại niềm tin và kỳ vọng của chính quyền và Nhân dân trong tỉnh.