Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm một số doanh nghiệp, đơn vị đầu xuân mới

Ngày 11-2, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm một số doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn tỉnh nhân dịp đầu xuân mới Kỷ Hợi-2019.

Đến thăm Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ nông nghiệp Trường Thọ, HTX Kinh doanh-Dịch vụ Nông nghiệp Phước Hậu (Ninh Phước), đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực của Hội đồng quản trị, thành viên HTX trong việc tuyên truyền, vận động nông dân đồng thuận tham gia thực hiện thành công mô hình cánh đồng lúa lớn; đồng thời, đề nghị các HTX tiếp tục duy trì, rà soát khu vực phù hợp để nhân rộng mô hình ở các vụ tiếp theo, tích cực hỗ trợ nông dân thực hiện đồng bộ các khâu trong tổ chức sản xuất, đẩy mạnh liên kết với doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm; nâng cao mức thu nhập cho người dân.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm HTX Dịch vụ nông nghiệp Trường Thọ.

Đến thăm Công ty TNHH Xây dựng-Thương mại và Sản xuất Nam Thành, Công ty Cổ phần Giống cây trồng Nha Hố, đồng chí thăm hỏi tình hình hoạt động và biểu dương kết quả mà các doanh nghiệp đạt được trong thời gian qua; mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục phấn đấu hơn nữa trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo đảm việc làm ổn định; chăm lo tốt chế độ chính sách cho người lao động, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm
Công ty TNHH Xây dựng-Thương mại và Sản xuất Nam Thành.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm
Công ty Cổ phần Giống cây trồng Nha Hố.

Thăm Cảng cá Cà Ná (Thuận Nam), Cảng cá Đông Hải (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm), đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc đội ngũ cán bộ công tác tại đây luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, đẩy mạnh hỗ trợ ngư dân vươn ra khơi xa đánh bắt hải sản, đạt sản lượng cao …